agenda - Dilluns, 10 de Juny

Dilluns, 10 de Juny

agenda Calendari
Dilluns, 10 de Juny
Hora: Event diario
Lloc: Barcelona
Resum: 1er Simposi Ibèric sobre Conservació d'Ecosistemes Fontinals (SICEF’19)
Descripció: Les fonts naturals s'han revelat recentment com l'hàbitat més ric en biodiversitat dels ecosistemes ibèrics, i al seu torn el més inexplorat, desprotegit jurídicament i vulnerable davant el canvi climàtic. La seva conservació emergeix com un dels reptes més importants i urgents que hauran de ser afrontats els propers anys a l’Europa mediterrània.

 

El Simposi es convoca com un fòrum d'intercanvi de coneixement i de debat que integri a tots els responsables i tècnics d’administracions públiques competents en cicle de l’aigua, biodiversitat, patrimoni i espais naturals, així com la comunitat científica, tècnics, grups ecologistes i propietaris. Al mateix temps, vol consolidar-se com una plataforma des de la qual impulsar una estratègia urgent per a la conservació de l'ecosistema fontinal ibèric.

 

El SICEF 2019, organitzat per BioSciCat en el marc del “Programa Fonts Naturals”, compta amb la implicació tècnica, logística i institucional de l'Agència Catalana de l'Aigua i la Generalitat de Catalunya. També aporten suport el Ministeri per a la Transició Ecològica a través de la Fundació Biodiversitat, i la Fundació Catalunya-La Pedrera.

 

Tindr&agrave; lloc els dies <strong>10, 11 i 12 de juny</strong> a l&#39;edifici de La Pedrera (Casa Mil&agrave;) i al Palau Robert de la Generalitat de Catalunya.

&nbsp;

M&eacute;s informaci&oacute; i inscripcions al web: <a href='http://www.fuentes-naturales.org/ca/sicef19' target='_blank'>www.fuentes-naturales.org/ca/sicef19</a>

&nbsp;

Gràcies a PHP iCalendar