agenda - Divendres, 15 de Febrer

Divendres, 15 de Febrer

agenda Calendari
Divendres, 15 de Febrer
Hora: Event diario
Lloc: Solsonès i Ripollès
Resum: Postgrau "Significats i Valors Espirituals de la Natura: Percepció, Comunicació i Integració"
Descripció: El curs comença el 15 de febrer, amb una lliçó inaugural, a l'aula magna de la Facultat de Lletres de la Universitat de Girona, a càrrec del filòsof Jordi Pigem.<strong>Dates del curs: </strong>15/02/2019 fins 19/07/2019.<strong>Volum d&#39;hores</strong>: 15 ECTS (84 hores presencials).<strong>Localitzaci&oacute;:</strong> dels quatre m&ograve;duls de que consta el curs, tres es faran a El Miracle (Solson&egrave;s) i un a N&uacute;ria (Ripoll&egrave;s). L&#39;import del curs inclou l&#39;allotjament i els &agrave;pats dels 4 caps de setmana.<strong>OBJECTIUS DEL POSTGRAU</strong>En relaci&oacute; amb els significats dels valors espirituals de la natura, l&rsquo;estudiant ser&agrave; capa&ccedil; de:
<div style='margin-left: 40px;'>&ndash; Identificar-los, descriure&rsquo;ls i caracteritzar-los.

&ndash; Comunicar-los d&rsquo;una manera clara i atractiva.

&ndash; Identificar i avaluar les amenaces que puguin afectar-los.

&ndash; Proposar i, si s&rsquo;escau adoptar, mesures de gesti&oacute; adients.

&ndash; Avaluar els canvis que aquests valors experimenten en la societat i adaptar-s&rsquo;hi.

&ndash; Avaluar l&rsquo;impacte que aquests valors tenen en les persones.

&ndash; Proposar formes d&rsquo;integrar-los a la pr&agrave;ctica professional, l&rsquo;organitzaci&oacute; o entitat, mitjan&ccedil;ant propostes constructives i viables.</div>


Per a m&eacute;s informaci&oacute; del postgrau i sol&middot;licitud de les beques consulteu la <a href='http://www.fundacioudg.org/ca/curs-postgrau-valors-espirituals-natura.html' target='_blank'>web de la Fundaci&oacute; Universitat de Girona</a>.&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp;

Gràcies a PHP iCalendar