agenda - Dijous, 20 de Setembre

Dijous, 20 de Setembre

agenda Calendari
Dijous, 20 de Setembre
Hora: Event diario
Lloc: La Vall de Bianya, Garrotxa
Resum: Formació en Guiatge en Boscos Terapèutics. Certificació en Guia de Bosc Terapèutic Sèlvans
Descripció: Aquesta proposta formativa sorgeix en el marc del projecte Sèlvans, una associació que té per objectiu la conservació del patrimoni forestal més singular, així com la valorització dels serveis ecosistèmics dels boscos més madurs, la constatació científica dels beneficis que aporten a la salut i les persones i la divulgació dels seus valors ecològics, etnològics i socials.Sèlvans proposa un curs formatiu d’especialització universitària que capacita els alumnes en una metodologia concreta basada en el model japonès de banys de bosc (Shinrin-yoku) i altres models anglosaxons existents, així com en l’experiència complementària d’experts en el territori. Aquest curs d’especialització, dividit en dues assignatures, mostra tant els beneficis i les característiques dels boscos madurs singulars i la seva influència en la nostra salut, com les eines interpretatives i de guiatge per conduir un grup segons la metodologia del bany de bosc. Aquesta metodologia s'aplica en itineraris forestals amb funcionalitat terapèutica.La formació inclou una part teòrica i també una part pràctica i vivencial.<strong>Sortides professionals</strong>

La principal sortida professional &eacute;s la de guia terap&egrave;utic S&egrave;lvans. El t&iacute;tol capacita els estudiants per esdevenir guies de grups de persones segons la metodologia de guiatge S&egrave;lvans. El curs proporciona les eines i t&egrave;cniques per conduir els usuaris a trav&eacute;s d&#39;un bany de bosc.

Aquesta titulaci&oacute; permetr&agrave; poder realitzar guiatges segons la metodologia.Data d&#39;inici: 20/09/2018

Data darrera sessi&oacute; presencial: 07/10/2018

Data de finalitzaci&oacute;: 07/10/20188 ECTS / 56 hores presencialsLes dates de realitzaci&oacute; del curs seran les seg&uuml;ents: del 20 al 23 de setembre i del 4 al 7 d&#39;octubre de 2018

Lloc de realitzaci&oacute;:&nbsp;Mas El Guitart, Hostalnou de Bianya, municipi de La Vall de Bianya, La Garrotxa (Girona).

Preu: 820 &euro;

&nbsp;

Gràcies a PHP iCalendar