agenda - Dijous, 26 de Octubre

Dijous, 26 de Octubre

agenda Calendari
Dijous, 26 de Octubre
Hora: Event diario
Lloc: Bigues i Riells
Resum: Com incrementar la matèria orgànica del sòl a partir de recursos locals
Descripció: <img alt='' src='http://imscdn.abcore.org/r/custodiaterritori.org/w350-h81/mm/image/imgnews/2017/171026_incrementar%20materia%20organica%20sol.png' style='width: 350px; height: 81px; margin: 10px;' />

Un dels greus problemes del s&ograve;ls &eacute;s la manca de mat&egrave;ria org&agrave;nica i l&rsquo;exc&eacute;s de macronutrients. L&#39;objectiu d&#39;aquesta jornada &eacute;s explicar com incrementant el carboni dels s&ograve;ls d&rsquo;una manera eficient i equilibrada es pot millorar la seva fertilitat i, els rendiments productius.

&nbsp;

Val a dir, per&ograve;, que la clau d&rsquo;aquest proc&eacute;s &eacute;s aconseguir mat&egrave;ria org&agrave;nica de qualitat, rica en carboni, a les proximitats de l&rsquo;explotaci&oacute;. La finalitat de la sessi&oacute;, ser&agrave;, tamb&eacute;, orientar d&rsquo;on es poden treure aquestes primeres mat&egrave;ries i quins&nbsp; com s&rsquo;han de gestionar per aconseguir un compost de qualitat.<strong>PROGRAMA </strong>(<a href='/mm/file/2017/171026_programa_materia_organia(1).pdf' target='_blank'>veure programa en PDF</a>)

09.45 h&nbsp;&nbsp; Inscripcions i lliurament de la documentaci&oacute;

10.00 h Fertilitat del s&ograve;l&nbsp; i increment de la mat&egrave;ria org&agrave;nica del s&ograve;l a partir de diversos casos pr&agrave;ctics analitzats a camp.
<div style='margin-left: 40px;'><em>Sr. Jordi Puig Roca, l&rsquo;Espigall.</em>

Part te&ograve;rica:

Principis b&agrave;sic de la fertilitat del s&ograve;l

La mat&egrave;ria org&agrave;nica al s&ograve;l

La respiraci&oacute; del s&ograve;l i el seu efecte sobre el carboni i el nitrogen en condicions de producci&oacute; ecol&ograve;gica respecte la producci&oacute; convencional.</div>
11.30 h&nbsp; Pausa

12.00 h&nbsp; Visita de camp

Es realitzar&agrave; una visita de camp a la finca de l&rsquo;Espigall on al llarg dels darrers 2 anys s&rsquo;ha fet un canvi de gesti&oacute; del s&ograve;l aplicant compostos rics en carboni.

14.00 h&nbsp; Cloenda de la jornada<strong>Lloc de realitzaci&oacute;:</strong>&nbsp;Masia Can Feliu&agrave;. 08415 - BIGUES I RIELLS (Barcelona).

La jornada &eacute;s gratu&iuml;ta per&ograve; <strong>cal inscriure&rsquo;s pr&egrave;viament</strong> a trav&eacute;s de: jordi@espigall.cat o al tel&egrave;fon 670 267 274Aquesta jornada &eacute;s organitzada pel <a href='http://www.xct.cat/ca/grupsdetreball/gtca_quisom.html' target='_blank'>Grup de Treball de Cust&ograve;dia Agr&agrave;ria </a>(GTCA) de la XCT en el marc del Pla Anual de Transfer&egrave;ncia Tecnol&ograve;gica del Departament d&#39;Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentaci&oacute; de la Generalitat de Catalunya.&nbsp;&nbsp;
Hora: 10:30 - 11:30
Lloc: Benifallet
Resum: Jornada de camp &quot;Custòdia agrària i millora d&#039;espais fluvials&quot;
Descripció: En aquesta jornada s&rsquo;abordar&agrave; a nivell t&egrave;cnic i demostratiu com es poden compatibilitzar els aprofitaments agr&iacute;coles en la conservaci&oacute; i millora dels espais fluvials adjacents, en l&rsquo;&agrave;mbit d&rsquo;un espai natural protegit XN2000.Veurem un exemple d&rsquo;emprenedoria, on mitjan&ccedil;ant un aprofitament agroecol&ograve;gic sostenible i amb la col&middot;laboraci&oacute; amb una entitat de cust&ograve;dia del territori, es prenen mesures de conservaci&oacute; i millora de la biodiversitat d&rsquo;espais fluvials i agroforestals.<img alt='' src='http://imscdn.abcore.org/r/custodiaterritori.org/w350-h86/mm/image/imgnews/2017/171026_custodia_agraria_millora_espais_fluvials.png' style='width: 350px; height: 86px; margin: 10px;' /><strong>PROGRAMA</strong> (<a href='/mm/file/2017/171026_Programa_custodia_agraria_millora_espais_fluvials.pdf' target='_blank'>veure programa en PDF</a>)

<strong>10.30 h Inscripcions i presentaci&oacute; de la jornada</strong>

<em>Sr. Oriol Arola Sancho. Grup de Treball de Cust&ograve;dia Fluvial (Xarxa de Cust&ograve;dia del Territori) i t&egrave;cnic de cust&ograve;dia del Grup de Natura Freixe.</em><strong>10.45 h Visita a un aprofitament agroecol&ograve;gic en l&rsquo;entorn del riu Canaletes</strong>

<em>Sr. Josep Mestres Suqu&eacute;. Enginyer agr&iacute;cola responsable de la Vall Bio.

Sr. Oriol Arola Sancho. Grup de Treball de Cust&ograve;dia Fluvial (Xarxa de Cust&ograve;dia del Territori) i t&egrave;cnic de cust&ograve;dia del Grup de Natura Freixe.</em><strong>12.30 h Visita a la finca Riberola</strong>

<em>Sr. Oriol Arola Sancho. Grup de Treball de Cust&ograve;dia Fluvial (Xarxa de Cust&ograve;dia del Territori) i t&egrave;cnic de cust&ograve;dia del Grup de Natura Freixe.</em><strong>13.45 h Cloenda de la jornada</strong>

<em>Sr. Oriol Arola Sancho. Grup de Treball de Cust&ograve;dia Fluvial (Xarxa de Cust&ograve;dia del Territori) i t&egrave;cnic de cust&ograve;dia del Grup de Natura Freixe.</em><strong>Lloc de realitzaci&oacute;</strong>:&nbsp;Antiga Estaci&oacute; de Tren de Benifallet.&nbsp;Via Verda de la Val de Zaf&aacute;n.&nbsp;43512 &ndash; BENIFALLET (Baix Ebre)Aquesta jornada &eacute;s organitzada pel&nbsp;<a href='http://www.xct.cat/ca/grupsdetreball/gtcf_qui_som.html' target='_blank'>Grup de Treball de Cust&ograve;dia Fluvial (GTCF)</a> de la XCT en el marc del <strong>Pla Anual de Transfer&egrave;ncia Tecnol&ograve;gica (PATT)&nbsp;</strong>del Departament d&#39;Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentaci&oacute; de la Generalitat de Catalunya.&nbsp;&nbsp;

Gràcies a PHP iCalendar