agenda - Dimarts, 24 de Octubre

Dimarts, 24 de Octubre

agenda Calendari
Dimarts, 24 de Octubre
Hora: 9:30 - 10:30
Lloc: Sant Celoni
Resum: Les associacions de propietaris forestals a Catalunya. Situació, reptes i perspectives
Descripció: Sant Celoni, dimarts 24 d’octubre de 2017<strong>PROGRAMA</strong>

<strong>9:30 Panorama de l&rsquo;associacionisme forestal a Catalunya.&nbsp; </strong>Realitat i abast del fenomen associatiu en el m&oacute;n forestal catal&agrave;

Juan Luis Abi&aacute;n, Director-Gerent del Centre de la Propietat Forestal<strong>10:15 L&rsquo;activitat del propietari forestal catal&agrave; i l&rsquo;associacionisme</strong>.&nbsp; Implicaci&oacute; i absentisme, activitat principal i secund&agrave;ria, capacitat per a les actuacions col.lectives.

Elena Gorriz, investigadora d&rsquo;EFIMED10:45 Coffee break<strong>11:15 TEMES PER AL DEBAT:</strong>

<strong>1. Les associacions com a proveidores de serveis forestals</strong>

Avantatges i inconvenients de les actuacions forestals agrupades. Capacitat i limitacions de les associacions com a operadores comercials. Compatibilitat de la gesti&oacute; individual amb la agrupada. Innovaci&oacute; i transfer&egrave;ncia.11:20 Casos pr&agrave;ctics introductoris:
<div style='margin-left: 40px;'>&bull; La planta de biomassa de Sant Miquel de Baleny&agrave;

Joan Vila, President de l&rsquo;Associaci&oacute; de Gesti&oacute; Forestal Montseny Ponent

&bull; El projecte d&rsquo;Agroforestal Vallesana, SCCL

Associaci&oacute; de Propietaris per a la Sostenibilitat de les Finques Agroforestals de Matadepera i Terrassa.</div>


<strong>12:00 Taula rodona:</strong>

<div style='margin-left: 40px;'>Mart&iacute; Rossell, Gerent Associaci&oacute; de Propeitaris del Montnegre i el Corredor

Jaume Minguell, Gerent de BOSCAT

Joan Rovira, Gerent de FORESTAL DE CATALUNYA SCCL

Raimon Marin&eacute;, responsable de Gesti&oacute; de Biomassa de COMSA EMTE ENERGIAS RENOVABLES

Moderador: Josep Maria Valls, President de l&rsquo;Associaci&oacute; Forestal i Agr&agrave;ria de Sant Hilari Sacalm</div>


<strong>14:00-16:00 Dinar</strong><strong>16:00 TEMES PER AL DEBAT:</strong>

<strong>2. Les associacions com a representants de la forest d&rsquo;un territori</strong>

El paper d&rsquo;interlocutor per les q&uuml;estions forestals davant les administracions i els agents territorials. La utilitzaci&oacute; de les associacions com a intermediari de les pol&iacute;tiques p&uacute;bliques. La comunicaci&oacute; amb la societat del territori.<strong>16:05 Casos pr&agrave;ctics introductoris:</strong>

<div style='margin-left: 40px;'>&bull; La participaci&oacute; de la propietat en el Consorci de les Gavarres

Melcior Soler i Sandra Torras, President i T&egrave;cnica de l&rsquo;Associaci&oacute; de Gestors Forestals de les Gavarres

&bull; Accions en defensa dels drets i interessos de la propietat forestal des de l&rsquo;Associaci&oacute; de Propietaris Forestals Tinen&ccedil;a-Ports

Joan Manel Batiste, Gerent de l&rsquo;Associaci&oacute;</div>


<strong>16:45 Taula rodona:</strong>

<div style='margin-left: 40px;'>Joan Carles &Agrave;ngel, Cap de l&rsquo;Oficina de Prevenci&oacute; d&rsquo;Incendis de la Diputaci&oacute; de Barcelona

Montserrat Barniol, Directora General d&rsquo;Ecosistemes Forestals i Gesti&oacute; del Medi de la Generalitat de Catalunya

Just Serra, President de la Federaci&oacute; d&rsquo;Associacions de Propietaris Forestals de Catalunya (Boscat)

Rosendo Castell&ograve;, President del Consorci Forestal de Catalunya

Moderador: Jordi Salbany&agrave;, Secretari de l&rsquo;Associaci&oacute; de Propietaris del Montnegre i el Corredor</div>


<strong>18:00 El pla estrat&egrave;gic de les cooperatives agr&agrave;ries catalanes: aspectes aplicables a les associacions de propietaris forestals</strong>

Jordi Vives, Director de la Federaci&oacute; de Cooperatives Agr&agrave;ries de Catalunya.<strong>18:45 L&rsquo;associacionisme forestal en l&rsquo;escena internacional. Principals reptes de les associacions de propietaris forestals</strong>

Eduardo Rojas, Deg&agrave;-President del Col.legi Oficial d&rsquo;Enginyers de Monts.&nbsp;

Gràcies a PHP iCalendar