agenda - Juliol de 2014

Juliol de 2014

agenda Calendari
Divendres, 4 de Juliol
Hora: 19:30 - 20:30
Lloc: Museu del Ter - Manlleu
Resum: Celebració dels 10 anys del Museu del Ter
Descripció: <img alt='' src='/i-images/150/80/mm/image/imgnews/2014_07_09/140704_marca_10_anys_museu_del_ter_GRAN.jpeg' style='width: 150px; height: 80px; margin: 10px; float: right;' />Al llarg d&#39;aquests 10 anys el museu s&rsquo;ha implicat en una gran quantitat de projectes m&eacute;s enll&agrave; del seu edifici o les seves exposicions permanents i ha col&middot;laborat sempre amb les entitats de Manlleu i de la comarca. Per altra banda, aquesta dimensi&oacute; de museu de territori s&rsquo;ha reflectit en el treball constant, de forma puntual o estable, amb bona part dels ajuntaments del nostre entorn. Sense oblidar la <strong>dimensi&oacute; supracomarcal de l&rsquo;activitat del museu gr&agrave;cies a l&rsquo;activitat de recerca per tot el pa&iacute;s del </strong><a href='http://www.museudelter.cat/cerm' target='_blank'>Centre d&rsquo;Estudis dels Rius Mediterranis</a><strong>, l&rsquo;&agrave;rea ambiental del museu</strong>.Han estat 10 anys viscuts intensament i ho celebraran amb un acte que tindr&agrave; lloc el proper<strong> divendres, 4 de juliol, a 2/4 de 8 del vespre al Museu del Ter</strong>. L&rsquo;acte comptar&agrave; amb la pres&egrave;ncia de Pere Prat, alcalde de l&rsquo;Ajuntament de Manlleu, Maria &Agrave;ngels Blasco Directora dels Serveis Territorials a la Catalunya Central del Departament de Cultura, Diego Mox&oacute;, Gerent de l&rsquo;Ag&egrave;ncia Catalana de l&rsquo;Aigua, Joaquim Albareda, Catedr&agrave;tic d&rsquo;Hist&ograve;ria Moderna de la Universitat Pompeu Fabra i un dels impulsors i primer director del museu i Carles Garc&iacute;a, director del Museu del Ter. En finalitzar l&rsquo;acte s&rsquo;oferir&agrave; un petit refrigeri als assistents.

&nbsp;
Dijous, 17 de Juliol
Hora: Event diario
Lloc: Barcelona
Resum: Anàlisis de transparència de la Fundació Lealtad - Sessió informativa
Descripció: La <a href='http://www.fundacionlealtad.org/web/home' target='_blank'>Fundaci&oacute;n Lealtad</a> organitza el 17 de setembre una sessi&oacute; informativa sobre la metodologia d&#39;an&agrave;lisi de transpar&egrave;ncia i bones pr&agrave;ctiques, que els apliquen, adaptada a les ONG m&eacute;s petites.La reuni&oacute; amb ONG catalanes tindr&agrave; lloc al mat&iacute; en horari de 12 ha 13.30 h a la seu del despatx Cuatrecasas, Gon&ccedil;alves Pereira a Barcelona al Passeig de Gr&agrave;cia 111, planta 19. Durant la sessi&oacute;, es presentaran els indicadors aplicats a l&#39;an&agrave;lisi, els criteris d&#39;avaluaci&oacute; i la documentaci&oacute; a aportar per l&#39;ONG.L&#39;assist&egrave;ncia a la jornada no &eacute;s vinculant i no suposa cap comprom&iacute;s per a la ONG de realitzaci&oacute; de l&#39;an&agrave;lisi. No obstant aix&ograve;, les organitzacions que vulguin ser analitzades i formar part de la <strong>Guia de la Transpar&egrave;ncia</strong>, tenen obligat&ograve;riament que assistir a una d&#39;aquestes sessions.La nova metodologia adaptada per a entitats amb pressupostos inferiors a 300.000 &euro; es basa en els 9 Principis de Transpar&egrave;ncia i Bones Pr&agrave;ctiques, si b&eacute; a causa de la naturalesa d&#39;aquest grup d&#39;organitzacions nom&eacute;s s&#39;apliquen 35 dels 43 subprincipis. Amb aix&ograve;, la Fundaci&oacute;n Lealtad facilita l&#39;entrada de les ONG petites en la Guia de la Transpar&egrave;ncia.Els <strong>beneficis</strong> que aporta aquesta metodologia adaptada s&oacute;n molt significatius:

<div style='margin-left: 40px;'>- Es simplifica la c&agrave;rrega de treball per a les ONG en reduir la documentaci&oacute; a aportar.

- S&#39;agilitza el proc&eacute;s d&#39;avaluaci&oacute;.

- Es redueix el per&iacute;ode d&#39;an&agrave;lisi de tres a dos anys.</div>


L&#39;an&agrave;lisi de la Fundaci&oacute;n Lealtad, que &eacute;s voluntari i gratu&iuml;t, aporta a les ONG:
<div style='margin-left: 40px;'>- Una eina de comunicaci&oacute; gratu&iuml;ta: els resultats de l&#39;an&agrave;lisi es publiquen a les p&agrave;gines web <a href='http://www.fundacionlealtad.org' target='_blank'>www.fundacionlealtad.org</a> i <a href='http://www.guiatransparenciaong.org' target='_blank'>www.guiatransparenciaong.org</a> i en l&#39;app Guia ONG.

- Una eina per augmentar la seva finan&ccedil;ament privat: els donants institucionals inclouen cada vegada m&eacute;s en les seves convocat&ograve;ries d&#39;ajuts l&#39;avaluaci&oacute; de la Fundaci&oacute;n Lealtad entre els criteris de selecci&oacute; de les ONG benefici&agrave;ries.

- Un diagn&ograve;stic intern: els responsables de l&#39;ONG identifiquen punts susceptibles de millora en mat&egrave;ria de transpar&egrave;ncia, bon govern i bones pr&agrave;ctiques de gesti&oacute;.</div>


Si la teva ONG gestiona un pressupost inferior a 300.000 euros i est&agrave; interessada a ser avaluada per la Fundaci&oacute;n Lealtad pots inscriure&#39;t a la sessi&oacute; a Barcelona en aquest enlla&ccedil;:

<a href='https://docs.google.com/forms/d/1CVpJvsyE4_7b5vPRI-dCVI2yIT90u73QRBzJFFx56OY/viewform' target='_blank'>https://docs.google.com/forms/d/1CVpJvsyE4_7b5vPRI-dCVI2yIT90u73QRBzJFFx56OY/viewform</a>Les places s&oacute;n limitades i les inscripcions s&#39;atendran per estricte ordre de sol&middot;licitud.

Gràcies a PHP iCalendar