agenda - Dimarts, 28 de Gener

Dimarts, 28 de Gener

agenda Calendari
Dimarts, 28 de Gener
Hora: Event diario
Lloc: Seu del COAMB. Barcelona
Resum: Taller sobre eines internacionals de finançament per projectes
Descripció: Aquesta nova edici&oacute; del curs de la Uni&oacute; Euro-pea del COAMB est&agrave; enfocada als instruments internacionals existents per al finan&ccedil;ament de projectes, i especialment en el cas dels <strong>projectes ambientals</strong> i dels projectes de cooperaci&oacute; internacional.Durant tot el curs, de 12 hores lectives, es pret&eacute;n aportar els coneixements sobre els diferents programes i recursos existents, per&ograve; tamb&eacute; mostrar exemples i casos reals, aix&iacute; com promoure la realitzaci&oacute; de din&agrave;miques i exercicis pr&agrave;ctics per part dels alumnes que els apropin a la realitat de preparar una proposta i gestionar un projecte europeu.Tindr&agrave; lloc els dies 28 i 30 de gener i 4 i 5 de febrer.Per a m&eacute;s informaci&oacute; consulteu el <a href='http://www.coamb.cat/index.php?contingut=43&amp;id=1069&amp;amplia=1069&amp;any=&amp;mes=#not0' target='_blank'>programa del taller</a>.

Gràcies a PHP iCalendar