agenda - Desembre de 2013

Desembre de 2013

agenda Calendari
Dijous, 12 de Desembre
Hora: 9:00 - 10:00
Lloc: Món Sant Benet. Sant Fruitós de Bages
Resum: Seminari Paisatge + Alimentació + Creativitat + Identitat
Descripció: Conscients de la gran quantitat d&#39;iniciatives interessants que en aquests moments estan emergint en aquest context, l&#39;<a href='http://www.catpaisatge.net/cat/index.php' target='_blank'>Observatori del Paisatge de Catalunya</a>, en col&middot;laboraci&oacute; amb la Fundaci&oacute; Catalunya-La Pedrera i la Fundaci&oacute; Al&iacute;cia, es proposa amb aquest seminari debatre a fons la relaci&oacute; existent entre paisatge, alimentaci&oacute;, creativitat i identitat com una via m&eacute;s per contribuir a trobar una sortida s&ograve;lida i consistent d&rsquo;una de les pitjors crisis sist&egrave;miques que han patit la nostra societat i la nostra economia.<strong>Inscripcions</strong>: Mitjan&ccedil;ant el correu observatori@catpaisatge.net. Especifiqueu nom, cognoms, professi&oacute; o lloc de treball i tel&egrave;fon de contacte. Trobareu m&eacute;s informaci&oacute; sobre el procediment d&#39;inscripci&oacute; i el m&egrave;tode de pagament en el programa del seminari.<strong>Preu</strong>: 30 euros (gratu&iuml;t per a estudiants i persones inscrites al Servei d&rsquo;Ocupaci&oacute; de Catalunya o a l&rsquo;INEM).Per a m&eacute;s informaci&oacute; consulteu el <a href='http://www.gremijardineria.cat/wp-content/uploads/2013/10/Obsevatori-del-paisatge_paisaliment-des13.pdf' target='_blank'>programa del seminari</a>.&nbsp;
Hora: 9:45 - 10:45
Lloc: Real Jardín Botánico, Madrid.
Resum: I Jornada sobre contratos de custodia del territorio y seguridad jurídica. Avances y perspectivas.
Descripció: <strong>Lugar</strong> - Real Jard&iacute;n Bot&aacute;nico, <strong>Madrid.</strong>&nbsp;Sala de seminarios (entrada por Claudio Moyano / Alfonso XII)El objetivo de la <strong>I Jornada sobre Contratos de custodia del territorio y seguridad jur&iacute;dica </strong>es dar a conocer y discutir la experiencia jur&iacute;dica desarrollada por las entidades de custodia de todo el Estado: avances legislativos, marco fiscal, costes y retos de futuro.Son destinatarios de esta jornada el personal t&eacute;cnico de entidades de custodia del territorio, las administraciones p&uacute;blicas, las agrupaciones de propietarios y usuarios del medio natural y los/las profesionales del derecho interesados en esta estrategia de conservaci&oacute;n.<strong>PROGRAMA</strong> (<a href='http://www.xct.cat/mm/file/noticies/2013/131212_jornada_contratos_DEF.pdf' target='_blank'>consultar programa en PDF</a>)

<strong>09:45.- Inscripciones</strong><strong>10:00.- Presentaci&oacute;n</strong>
<div style='margin-left: 40px;'>
    <em>Miquel Camps, Vicepresidente del Foro de Redes y Entidades de Custodia del Territorio, Iniciativa per la Cust&ograve;dia del Territori a les Illes Balears.

    Guillermina Yanguas, Directora General de Calidad y Evaluaci&oacute;n Ambiental y Medio Natural del Ministerio de&nbsp;Agricultura, Alimentaci&oacute;n y Medio Ambiente.</em></div>


<strong>10:20.- La perspectiva de los contratos de custodia desde el ejercicio de las funciones&nbsp;administrativas:&nbsp;</strong><strong>la custodia del territorio y los bancos de conservaci&oacute; de la naturaleza.</strong>
<div style='margin-left: 40px;'>
    <em>Luis Mariano Gonz&aacute;lez, Subdirecci&oacute;n General de Medio Natural, Direcci&oacute;n General de Calidad y Evaluaci&oacute;n Ambiental y Medio Natural.</em>

    &nbsp;</div>
<strong>10:40.- Contratos de custodia del territorio: realidad y horizonte. Hacia una mayor seguridad&nbsp;jur&iacute;dica y reconocimiento social. El contrato de custodia del territorio: propuesta de regulaci&oacute;n en Catalunya.</strong>
<div style='margin-left: 40px;'>
    <em>Antonio Ruiz, abogado ambientalista, asesor del Foro de Redes y Entidades de Custodia del Territorio.

    Hernan Collado, responsable jur&iacute;dico de la Xarxa de Cust&ograve;dia del Territori.</em></div>


<strong>11:40.- Pausa caf&eacute;.</strong><strong>12:00.- Elevaci&oacute;n a p&uacute;blico e inscripci&oacute;n registral de los acuerdos de custodia del territorio.&nbsp;Aspectos fiscales de los acuerdos de custodia del territorio.</strong>
<div style='margin-left: 40px;'>
    <em>Ignacio Bois&aacute;n, notario.</em></div>


<strong>12:45.- Principales retos de los contratos de custodia del territorio en relaci&oacute;n con el Plan&nbsp;estrat&eacute;gico del patrimonio natural y de la biodiversidad.</strong>
<div style='margin-left: 40px;'>
    <em>Espacio de discusi&oacute;n.</em></div>


<strong>14:00.- Pausa comida in situ.</strong><strong>15:00.- Resumen y clausura.</strong>
<div style='margin-left: 40px;'>
    <em>Ra&uacute;l de Tapia, Secretario del Foro de Redes y Entidades de Custodia del Territorio, Red de Custodia del Territorio de Castilla y Le&oacute;n.

    Sonia Casta&ntilde;eda, directora de Fundaci&oacute;n Biodiversidad.</em></div>


<strong>17:00.- Asamblea anual del Foro de Redes y Entidades de Custodia del Territorio</strong>. (ver programa&nbsp;independiente. Interesados en asistir como oyentes: forofrect@gmail.com).<strong>Actividad gratuita</strong>. Incluye pausa caf&eacute; y comida.

Inscripci&oacute;n obligatoria hasta el 9 de diciembre (aforo limitado a 50 asistentes) a trav&eacute;s del formulario&nbsp;<a href='http://www.xct.cat/ca/Formularis_CRM/formulario_contratos_custodia_madrid.html' target='_blank'>http://www.xct.cat/ca/Formularis_CRM/formulario_contratos_custodia_madrid.html</a>Recordamos que el <strong>viernes 13 de diciembre</strong> se celebrar&aacute;, en la misma sede, el taller<strong> Oportunidades para la Custodia del Territorio en la Pol&iacute;tica Agraria Com&uacute;n y los PDR</strong>.

Cada evento tiene inscripci&oacute;n por separado. Consultar agenda en <a href='http://www.custodia-territorio.es' target='_blank'>www.custodia-territorio.es</a>.<strong>Organiza:</strong> Xarxa de Cust&ograve;dia del Territori y Foro de Redes y Entidades de Custodia del Territorio

<strong>Con la colaboraci&oacute;n de</strong>: Fundaci&oacute;n Biodiversidad - Ministerio de Agricultura, Alimentaci&oacute;n y Medio Ambiente
Divendres, 13 de Desembre
Hora: Event diario
Lloc: Manresa
Resum: 1er Simposi sobre ramaderia ecològica a Catalunya
Descripció: L&rsquo;objectiu d&rsquo;aquest simposi &eacute;s la transfer&egrave;ncia d&rsquo;informaci&oacute; t&egrave;cnica d&rsquo;actualitat i d&rsquo;inter&egrave;s al sector, aix&iacute; com &eacute;sser un<strong> lloc de trobada i d&rsquo;intercanvi d&rsquo;experi&egrave;ncies</strong> per a tots els professionals de la ramaderia ecol&ograve;gica a Catalunya.La jornada &eacute;s GRATU&Iuml;TA per&ograve; cal inscripci&oacute; pr&egrave;via a trav&eacute;s de <a href='http://www.associaciolera.org' target='_blank'>www.associaciolera.org</a>Lloc: Escola de Capacitaci&oacute; Agr&agrave;ria de Manresa

Durada: <strong>divendres 13 i dissabte 14 de desembre.</strong>Org: Dept. d&#39;Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentaci&oacute; i Medi Natural

Amb el suport de: l&#39;era. Espai de Recursos Agroecol&ograve;gics.Per a m&eacute;s informaci&oacute; consulteu el <a href='http://www.associaciolera.org/recursos/Documents_agenda/jornades_tecniques/manresa_ramaderia_ecologica_13i141213_1616.pdf' target='_blank'>programa del Simposi</a>.
Hora: 9:30 - 10:30
Lloc: Sant Cugat del Vallès
Resum: Marketplace ambiental a Sant Cugat del Vallès
Descripció: El proper <strong>divendres 13 de desembre </strong>es celebrar&agrave; un nou Marketplace ambiental. En aquest cas, a <strong>Sant Cugat del Vall&egrave;s,&nbsp;</strong>a l&lsquo;<a href='http://www.tandem.cat/wp-content/uploads/2013/07/como_llegar_esadecreapolis.pdf' target='_blank'>ESADECREAPOLIS</a>.El marketplace ambiental &eacute;s un punt de trobada entre entitats ambientals i empreses per buscar col&middot;laboracions entre el m&oacute;n ambiental i el m&oacute;n empresarial. Podeu trobar m&eacute;s informaci&oacute; sobre altres marketplace que s&#39;han realitzat a <a href='http://www.tandem.cat' target='_blank'>www.tandem.cat</a> .&nbsp;Ja est&agrave; obert el per&iacute;ode d&#39;inscripcions a l&#39;esdeveniment, i tamb&eacute; es poden presentar projectes a l&rsquo;Espai &Agrave;gora fins l&#39;<strong>1&nbsp;de desembre</strong> enviant-los a: entitats.ambientals.tes@gencat.cat
Hora: 10:00 - 15:00
Lloc: Jardín Botánico de Madrid
Resum: Taller Oportunidades para la Custodia del Territorio en la Política Agraria Común y los PDR
Descripció: <strong>Objetivo del taller</strong>: Plantear una bater&iacute;a de propuestas concretas sobre custodia del territorio enfocadas a los<strong> Planes de Desarrollo Rural (PDR) 2014-2020</strong>, para ser trasladadas posteriormente al Ministerio y las CCAA gestoras de estos PDR.<strong>Participantes</strong>: Los participantes en el taller compartir&aacute;n y aprender&aacute;n propuestas de marco administrativo y t&eacute;cnico para aplicar en PDR regionales y nacionales. Este no es un taller dirigido a actuaciones locales o proyectos concretos de custodia del territorio si no a pol&iacute;ticas territoriales de fomento de la custodia del territorio a trav&eacute;s de PDR. De inter&eacute;s para responsables de organizaciones con incidencia pol&iacute;tica e institucional en tem&aacute;tica agraria y de medio natural, t&eacute;cnicos de administraciones p&uacute;blicas y entidades de custodia y conservaci&oacute;n de la naturaleza.13 de diciembre de 2013, <strong>10:00 &ndash; 15:00h</strong>

Real Jard&iacute;n Bot&aacute;nico, <strong>Madrid.</strong>

Sala de seminarios (entrada por Claudio Moyano / Alfonso XII)<a href='/mm/file/actualitat/131213_Taller_CdT_PAC_PDR_programa.pdf' target='_blank'>Consultad el programa en PDF</a>.<strong>Inscripciones</strong>: Debido al aforo de la sala, el taller est&aacute; restringido a 50 participantes. Las inscripciones se realizar&aacute;n por estricto orden de recepci&oacute;n a trav&eacute;s del siguiente formulario

online, hasta el 9 de diciembre: <a href='http://www.xct.cat/forms/formulario_pac' target='_blank'>http://www.xct.cat/forms/formulario_pac</a>


Dimarts, 17 de Desembre
Hora: 16:30 - 17:30
Lloc: Col·legi Oficial d'Enginyers Tècnics Agrícoles i Perits Agrícoles de Catalunya. Barcelona
Resum: Jornada tècnica - Promoció i distribució de productes ecològics
Descripció: Poc a poc es va consolidant&nbsp;l&rsquo;<strong>agricultura ecol&ograve;gica</strong> i es comen&ccedil;a a&nbsp;disposar d&rsquo;una producci&oacute; raonable per&nbsp;la qual cal trobar diferents <strong>canals de&nbsp;comercialitzaci&oacute;</strong>, paral&middot;lels als de la&nbsp;producci&oacute; convencional.

La comercialitzaci&oacute; de productes&nbsp;ecol&ograve;gics ha d&rsquo;assolir ser rentable&nbsp;econ&ograve;micament, i a m&eacute;s tenir un&nbsp;impacte social i econ&ograve;mic que&nbsp;promogui el coneixement d&rsquo;aquest&nbsp;tipus de producci&oacute;, sensibilitzi sobre la&nbsp;problem&agrave;tica mediambiental i fomenti&nbsp;un consum responsable dels&nbsp;productes de la terra.Aquesta jornada vol ser un espai per&nbsp;donar a con&egrave;ixer diferents sistemes i&nbsp;aplicacions d&rsquo;inter&egrave;s per la distribuci&oacute; i&nbsp;comercialitzaci&oacute; de productes ecol&ograve;gics&nbsp;aix&iacute; com ser un lloc de trobada i&nbsp;intercanvi &nbsp;l&rsquo;experi&egrave;ncies per a tots els&nbsp;professional dels diferents sectors.<strong>Organitza</strong>: Departament d&#39;Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentaci&oacute; i Medi Natural

<strong>Lloc:</strong> Col&middot;legi Oficial d&#39;Enginyers T&egrave;cnics. C/ Enamorats, 62-64, BarcelonaLa jornada &eacute;s gratu&iuml;ta, per&ograve; <strong>cal inscriure&rsquo;s pr&egrave;viament</strong> a trav&eacute;s dels Serveis&nbsp;Territorials del DAAM a Barcelona (T: 93 409 20 90 &ndash; A/e: cbollo@gencat.cat)Per a m&eacute;s informaci&oacute; consulteu el <a href='/mm/file/noticies/2013/131217_distribucio_productes_ecologics.pdf' target='_blank'>Programa de la Jornada t&egrave;cnica</a>.&nbsp;Gràcies a PHP iCalendar