agenda - Juliol de 2013

Juliol de 2013

agenda Calendari
Dilluns, 1 de Juliol
Hora: Event diario
Lloc: Barcelona
Resum: Incubaeco Barcelona 2013 - Programa intensiu per a ecoemprenedors
Descripció: <a href='http://incubaeco.org/' target='_blank'><img alt='' src='/i-images/203/90/mm/image/imgnews/2013_07_09/logo_Incubaeco_203x90.png' style='width: 203px; height: 90px; margin: 10px; float: right;' /></a>De l&rsquo;1 al 5 de juliol, la <a href='http://incubaeco.org/primavera-ecoemprendedores-2013/Barcelona/' target='_blank'>Primavera dels Ecoemprenedors</a> arriba a Barcelona amb &quot;Incubaeco Barcelona 2013&quot;, un programa intensiu per a ecoemprenedors que combina formaci&oacute;, assessorament, networking i difusi&oacute; amb l&rsquo;objectiu de donar impuls i ajudar al desenvolupament de 20 idees de negoci i iniciatives en el sector ambiental. L&#39;esdeveniment tindr&agrave; lloc a l&rsquo;Eco-Working BCN, situat al Poblenou, i est&agrave; organitzat per la plataforma<a href='http://incubaeco.org/actores/incubaeco/' target='_blank'> Incubaeco</a>.Durant tota una setmana, &quot;<a href='http://incubaeco.org/primavera-ecoemprendedores-2013/barcelona/formadores-y-mentores/' target='_blank'>Incubaeco Barcelona 2013</a>&quot; oferir&agrave; a emprenedors del sector ambiental formaci&oacute; i assessorament de la m&agrave; de <strong>7 formadors, 16 mentors i 15 membres d&#39;un jurat </strong>que valoraran les seves iniciatives. A m&eacute;s a m&eacute;s, els participants tindran l&#39;oportunitat de contactar amb business angels interessats en l&#39;economia verda i amb una xarxa d&#39;actors clau dels sectors del medi ambient i l&#39;emprenedoria. L&#39;objectiu &eacute;s ajudar als participants a assentar les seves idees, i a impulsar i difondre els seus projectes perqu&egrave; es converteixin en iniciatives econ&ograve;micament viables amb alt valor afegit a nivell ambiental i social.Per a m&eacute;s informaci&oacute; podeu contactar amb Berta Gener (berta@incubaeco.org - 636 180 213)


Divendres, 12 de Juliol
Hora: 9:30 - 10:30
Lloc: Barcelona
Resum: Presentació del Màster en Planificació, Intervenció i Gestió Sostenible del Medi Rural
Descripció: <a href='www.xct.cat/mm/file/noticies/2013/130921_masteru_uvic_planificacio.pdf' target='_blank'><img alt='' src='/i-images/150/154/mm/image/imgnews/2013_07_09/130920_master_uvic(1).png' style='width: 150px; height: 154px; margin: 10px; float: right;' /></a>

Presentaci&oacute; del <a href='http://www.xct.cat/events/ca_ES/2013/09/21/01/master-en-planificacio-intervencio-i-gestio-sostenible-del-medi-rural' target='_blank'>M&agrave;ster en Planificaci&oacute;, Intervenci&oacute; i Gesti&oacute; Sostenible del Medi Rural</a>

<em>Organitzat per la Universitat de Vic, conjuntament amb el grup de recerca CERCLE de l&rsquo;ETSAB-UPC, el Centre Tecnol&ograve;gic Forestal de Catalunya, el COAC i l&rsquo;Escola SERT COAC</em><strong>PROGRAMA</strong>

<strong>09:30 h</strong> - Benvinguda institucional a c&agrave;rrec del deg&agrave; del COAC, Llu&iacute;s Comeron

<strong>09:35 h</strong> - Presentaci&oacute; de l&rsquo;acte a c&agrave;rrec de Jordi Vill&agrave;, director de l&rsquo;Escola Polit&egrave;cnica Superior de la Universitat de Vic

<strong>09:40 h</strong> - Confer&egrave;ncia: &ldquo;<strong>Noves estrat&egrave;gies i nous reptes en el tractament del s&ograve;l no urbanitzable</strong>&rdquo;, a c&agrave;rrec d&rsquo;Agust&iacute; Serra, director general d&rsquo;Ordenaci&oacute; del Territori i Urbanisme. Departament

de Territori i Sostenibilitat. Generalitat de Catalunya.

<strong>10:25 h</strong> - Presentaci&oacute; del M&agrave;ster a c&agrave;rrec de Carme Casas, bi&ograve;loga, professora de la Universitat de Vic, coordinadora del M&agrave;ster

<strong>10:40 h</strong> - Torn obert de paraula. Assistiran com a Fila 0 els representants de les entitats coorganitzadores: Eduard Bru i Xavi Llobet, arquitectes del grup de recerca CERCLE de l&rsquo;ETSAB-UPC;

Jordi Camprodon, bi&ograve;leg, investigador del Centre Tecnol&ograve;gic Forestal de Catalunya; Antoni Ferran, bi&ograve;leg i ambient&ograve;leg, professor de la Universitat de Vic; Miquel Sitj&agrave;, arquitecte, delegat de la Delegaci&oacute; del COAC a OsonaData: 12 de juliol de 2013

Hora: 9&rsquo;30h

Lloc: Col&middot;legi d&rsquo;Arquitectes de Catalunya (COAC). Pla&ccedil;a Nova, 5. BarcelonaPer a m&eacute;s informaci&oacute; <a href='/mm/file/actualitat/130712_presentacio_master_planificacio_rural.pdf'>descarregueu-vos la invitaci&oacute; de la presentaci&oacute; del m&agrave;ster</a>.


Dimarts, 16 de Juliol
Hora: Event diario
Lloc: La Seu d'Urgell
Resum: Curs - Tasta la muntanya. Experiències de dinamització del territori
Descripció: &ldquo;Tasta la muntanya&rdquo; descobreix, a trav&eacute;s d&rsquo;exemples pr&agrave;ctics, la<strong> innovaci&oacute; a la muntanya</strong>. Enguany coneixerem el Barid&agrave;, un territori a cavall de la Cerdanya i de l&rsquo;Alt Urgell, que ha promogut iniciatives tan singulars com punts de lloguer de bicicletes el&egrave;ctriques, escoles de m&uacute;sica folk, exposicions de b&uacute;nquers i rutes de bandolers.L&rsquo;objectiu &eacute;s <strong>mostrar els elements clau en el proc&eacute;s de desenvolupament d&rsquo;aquest territori, combinant l&rsquo;aproximaci&oacute; te&ograve;rica, als matins, amb visites de camp, a les tardes</strong>. Ens introduirem en el m&oacute;n dels productes de proximitat i visitarem llocs de producci&oacute; i d&rsquo;interpretaci&oacute; del formatge. Coneixerem com s&rsquo;organitza el turisme d&rsquo;esports d&rsquo;aventura, el senderisme i l&rsquo;original Burricleta. Ens rebran productors de vedella ecol&ograve;gica, m&uacute;sics de folk i experts en bandolerisme. Veurem b&uacute;nquers i farem un tast amb vista a la Serra del Cad&iacute;. Finalment, debatrem les principals estrat&egrave;gies de comunicaci&oacute;, promoci&oacute; i comercialitzaci&oacute; dels productes. El curs s&rsquo;adre&ccedil;a a tothom que estigui interessat en la producci&oacute; local i en la vida a la muntanya, tant a nivell personal com a nivell professional (experts en el desenvolupament del territori).Per a m&eacute;s informaci&oacute; consulteu el <a href='http://www.udl.es/serveis/estiu/cursos-llistat/dret/28.html' target='_blank'>Programa del curs</a> i el<a href='http://www.youtube.com/watch?v=v0zW0VSIeQ0&amp;feature=youtu.be' target='_blank'> v&iacute;deo promocional</a>.
Dimecres, 17 de Juliol
Hora: 9:30 - 10:30
Lloc: Rupit
Resum: Jornada - Conservació de punts d'aigua a les explotacions agràries
Descripció: <img alt='' src='/i-images/250/167/mm/image/imgnews/2013_07_09/130717_jornada_punts_aigua_imatge.jpg' style='width: 250px; height: 167px; margin: 10px; float: right;' />Els punts d&rsquo;aigua creats artificialment amb objectius productius (basses de rec, basses pel bestiar, abeuradors, etc.) representen sovint els &uacute;nics ambients aqu&agrave;tics a les explotacions agr&agrave;ries, per&ograve; aquests no sempre s&oacute;n aptes per la biodiversitat ni es vetlla per la seva conservaci&oacute;.Els objectius de la jornada de camp s&oacute;n:
<div style='margin-left: 40px;'>
    &bull; Exposar les diferents tipologies de punts d&rsquo;aigua que podem trobar en una explotaci&oacute; agr&agrave;ria

    &bull;&nbsp; Aprendre a interpretar el seu estat de conservaci&oacute; i el marge de millora per la flora i la fauna

    &bull; Proposar actuacions i mesures per tal de mantenir, millorar o recuperar aquests punts per la biodiversitat de manera compatible amb les activitats agr&agrave;ries

    &bull; Explicar m&egrave;todes pr&agrave;ctics per fer-ne un seguiment senzill</div>


La sortida es far&agrave; a peu, al llarg d&rsquo;un itinerari que permet visitar diferents tipologies de punts d&rsquo;aigua on s&rsquo;han realitzat actuacions ambientals. A cada aturada dos cient&iacute;fics experts donaran explicacions sobre la qualitat de l&rsquo;aigua, la biodiversitat i la conservaci&oacute; de cada punt. Els gestors de les explotacions i el t&egrave;cnic de l&rsquo;entitat de cust&ograve;dia que els assessora tamb&eacute; donaran la seva visi&oacute; des d&rsquo;un punt de vista m&eacute;s pr&agrave;ctic i funcional.<strong>PROGRAMA</strong> (<a href='/mm/file/noticies/2013/130717_jornada_punts_aigua.pdf' target='_blank'>Consultar el programa en PDF</a>)<strong>09.30 h</strong> - Trobada a Rupit i presentaci&oacute;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;

<em>Sr. Marc Vilahur, Fundaci&oacute; Emys i membre del Grup de Treball de Cust&ograve;dia Agr&agrave;ria de la XCT</em><strong>10:00 a 13:30 h</strong> - Itinerari amb aturades a diferents punts d&rsquo;aigua&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;

<em>&bull; Dra. Eglantine Chappuis, investigadora del grup de macr&ograve;fits del Centre d&rsquo;Estudis Avan&ccedil;ats de Blanes (CEAB)

&bull; Dr. Albert Ruh&iacute;, investigador de l&rsquo;Institut Catal&agrave; de Recerca de l&rsquo;Aigua (ICRA)

&bull; Sr. Guillem Mas, t&egrave;cnic de l&rsquo;associaci&oacute; Paisatges Vius i membre del Grup de Treball de Cust&ograve;dia Agr&agrave;ria de la XCT

&bull; Sr. Joan Colom i Sra. Dolors Molas, titulars de les explotacions agr&agrave;ries del Coll i el Torrent respectivament</em><strong>13.30 h</strong> - Cloenda&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;La jornada &eacute;s gratu&iuml;ta, per&ograve; cal inscriure&rsquo;s pr&egrave;viament enviant un correu a agraria@custodiaterritori.org&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Organitza: <a href='http://www.xct.cat/ca/grupsdetreball/gtca_quisom.html' target='_blank'>Grup de Treball de Cust&ograve;dia Agr&agrave;ria </a>de la xct.

&nbsp;
Dimecres, 24 de Juliol
Hora: 17:30 - 18:30
Lloc: Ulldemolins
Resum: Jornada tècnica - Eines per activar les terres abandonades
Descripció: En aquesta jornada es vol donar a con&egrave;ixer altres alternatives per fer front a la situaci&oacute; actual d&rsquo;abandonament de terres (cust&ograve;dia del territori, banc de terres etc..). Des del Parc Natural de Montsant, es vol fer una aposta per aquest tipus de gesti&oacute; del territori sobretot encaminada a millorar l&rsquo;activitat agr&iacute;cola. Per aix&ograve; es presenten diferents experi&egrave;ncies d&rsquo;&egrave;xit en les que s&rsquo;ha aconseguit recuperar terres abandonades. Per facilitar la gesti&oacute; del territori entre nous pagesos que es volen instal&middot;lar al m&oacute;n rural o pagesos que volen ampliar la seva explotaci&oacute;, i els propietaris que desitgen fer m&eacute;s actives terres que tenen abandonades.<strong>Programa</strong> (<a href='http://www.ruralcat.net/c/document_library/get_file?uuid=a49ab739-fa44-4a04-aab6-d18b057e5434&amp;groupId=10136' target='_blank'>consultar programa en PDF</a>)

<strong>17.30 h </strong>- Presentaci&oacute; de la Jornada

<em>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Sra. Neus Mir&oacute;, coordinadora del Parc Natural de Montsant.</em>

<strong>17.45 h</strong> - La situaci&oacute; agr&iacute;cola actual a Montsant

<em>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Sra. Judit Sabater, Parc Natural de Montsant.</em>

<strong>18.15 h </strong>- Qu&egrave; &eacute;s la cust&ograve;dia del territori?

<em>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Sr. Guillem Mas, coordinador del Grup de Treball de Cust&ograve;dia Agr&agrave;ria de la Xarxa de Cust&ograve;dia del Territori.</em>

<strong>18.45 h</strong> - Pausa

<strong>19.00 h</strong> - La problem&agrave;tica de l&rsquo;abandonament de terres. Eines per fer-hi front

<em>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Sr. Jaume Boada, cap de Servei de Coordinaci&oacute; d&#39;Oficines Comarcals dels Serveis Territorials de Tarragona.

&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Sra. M&iacute;riam Escofet, cap de l&#39;Oficina Comarcal del Baix Camp.</em>

<strong>19.30 h</strong> - Experi&egrave;ncies al territori

&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &bull; Recuperant el cultiu de Cabac&eacute;s, Sr. Josep Antoni Robles.

&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &bull; Presentaci&oacute; de Terra Franca, Sr. Jordi Mart&iacute;.

&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &bull; Acord de cust&ograve;dia en un allotjament rural, Sra. Judit Salas, Mas del Sal&iacute;n - GEPEC-EdC.

<strong>20.30 h </strong>- Cloenda de la JornadaGràcies a PHP iCalendar