agenda - Dimecres, 12 de Juny

Dimecres, 12 de Juny

agenda Calendari
Dimecres, 12 de Juny
Hora: Event diario
Lloc: Universitat de Vic
Resum: Universitat d'Estiu de la Universitat de Vic
Descripció: <a href='http://www.uvic.cat/uev' target='_blank'><img alt='' src='/i-images/150/221/mm/image/imgnews/2013_04_06/130612_universitat_destiu.png' style='width: 150px; height: 221px; margin: 10px; float: right;' /></a>La <a href='http://www.uvic.cat/uev' target='_blank'>XVIII Universitat d&#39;Estiu de Vic</a>&nbsp;ha preparat una oferta formativa i d&#39;activitats culturals, adre&ccedil;ada a tots els p&uacute;blics, prou diversa, &agrave;mplia i atractiva. S&#39;han programat, d&#39;una banda, cursos d&rsquo;extensi&oacute; universit&agrave;ria en les &agrave;rees d&rsquo;arts i humanitats, educaci&oacute;, esports, comunicaci&oacute;, tecnologia, empresa, salut, ci&egrave;ncies, idiomes i, de l&rsquo;altra, jornades professionals i escoles d&rsquo;estiu que configuren programes de formaci&oacute; adre&ccedil;ats a estudiants universitaris i professionals de diferents &agrave;mbits. Aquesta edici&oacute; de la Universitat d&rsquo;Estiu inclou tamb&eacute; activitats d&rsquo;&agrave;mbit internacional, aix&iacute; com la tercera edici&oacute; de la Junior University, un programa d&rsquo;immersi&oacute; en angl&egrave;s dissenyat per a estudiants de batxillerat i cicles formatius. En paral&middot;lel a les activitats acad&egrave;miques programem un conjunt d&#39;activitats de car&agrave;cter divers que constitueixen la Plataforma Cultural.<a href='http://www.uvic.cat/uevActivitats' target='_blank'>Consulteu el programa detallat </a>on hi trobareu tota la informaci&oacute; dels diferents cursos i tallers (tamb&eacute; podeu <a href='/mm/file/actualitat/130612_universitat_destiu_uvic.pdf' target='_blank'>descarregar-vos el programa en PDF</a>).La xct participar&agrave; en el <a href='http://www.xct.cat/events/ca_ES/2013/06/17/01/taller-de-negociacio-i-resolucio-de-conflictes' target='_blank'>Taller de Negociaci&oacute; i Resoluci&oacute; de Conflictes</a> (del 17 al 21 de juny). Els membres de la xct podran gaudir d&#39;un <strong>10% de descompte en la matr&iacute;cula</strong> per aquest taller. Tamb&eacute; hi ha la possibilitat de descomptes per a la resta de tallers i cursos de la Universitat d&#39;Estiu. Per a m&eacute;s informaci&oacute; contacteu amb info@custodiaterritori.org
Hora: 9:00 - 10:00
Lloc: Auditori de l'ONCE. Barcelona
Resum: Jornada Enfortir les capacitats financeres del Tercer Sector Social
Descripció: <strong>12 de juny, de 09:00 a 18:00

Auditori de l&#39;ONCE. Gran Via 400, Barcelona</strong>La Taula del Tercer Sector dur&agrave; a terme la <strong>jornada &lsquo;Finan&rsquo;3</strong>.<strong> Enfortir les capacitats financeres del Tercer Sector Social&rsquo;</strong> el proper 12 de juny a l&rsquo;auditori de l&rsquo;ONCE a Barcelona. La jornada est&agrave; adre&ccedil;ada a directius i gestors econ&ograve;mics de les entitats socials de Catalunya.Les pol&iacute;tiques de consolidaci&oacute; fiscal executades per les diferents Administracions P&uacute;bliques i les tensions de tresoreria que les afecten s&oacute;n la principal causa de les dificultats financeres que pateixen les entitats del Tercer Sector Social de Catalunya. D&rsquo;altra banda, la restricci&oacute; del cr&egrave;dit bancari i la car&egrave;ncia de mecanismes singulars de finan&ccedil;ament incrementen la gravetat del problema. Des de la Taula del Tercer Sector Social de Catalunya s&rsquo;ent&eacute;n que s&rsquo;est&agrave; produint un canvi estructural en les pol&iacute;tiques i els pressupostos p&uacute;blics, que ens condueixen a la consolidaci&oacute; d&rsquo;un escenari de menor disponibilitat de recursos econ&ograve;mics per atendre majors necessitats socials. En aquesta context es preveu que la jornada del proper 12 de juny plantegi les possibles solucions en l&rsquo;&agrave;mbit financer per afrontar aquest escenari.Entre d&rsquo;altres, la jornada comptar&agrave; amb una pon&egrave;ncia inicial d&rsquo;Oriol Amat, Catedr&agrave;tic d&rsquo;Economia Financera i Comptabilitat de la Universitat Pompeu Fabra, i una explicaci&oacute; del &lsquo;Projecte Finan3&rsquo; que est&agrave; desenvolupant la Taula del Tercer Sector a c&agrave;rrec de Josep Balletb&ograve;, responsable del projecte.Durant la jornada tamb&eacute; s&rsquo;abordaran diverses respostes a les mancances financeres del Tercer Sector Social, com rec&oacute;rrer a la intermediaci&oacute; financera, com utilitzar f&oacute;rmules alternatives de finan&ccedil;ament i com incrementar els fons propis d&rsquo;una associaci&oacute; o fundaci&oacute;.Ja pots <a href='http://www.tercersector.cat/actes_inscripcio.asp?id_acte=23' target='_blank'>fer la teva inscripci&oacute;</a> a la jornada &lsquo;Finan&rsquo;3. Enfortir les capacitats financeres del Tercer Sector Social&rsquo;.Per a m&eacute;s informaci&oacute; <a href='http://www.tercersector.cat/admin/repositori/file/2013/Jornada-finan-ament-juny13_mailing.jpg' target='_blank'>consulta el programa de la jornada</a>.
Hora: 19:00 - 20:00
Lloc: Arxiu Històric Comarcal (carrer Pantà, 20 baixos). Terrassa
Resum: Taula rodona: “La custòdia del territori. Una eina per la gestió dels espais de l’Anella Verda de Terrassa”
Descripció: <em>Dimecres 12 de juny, 19 h.

Arxiu Hist&ograve;ric Comarcal (carrer Pant&agrave;, 20 baixos). Terrassa</em>T<strong>aula rodona: &ldquo;La cust&ograve;dia del territori. Una eina per la gesti&oacute; dels espais de l&rsquo;Anella Verda&rdquo;</strong>Amb la participaci&oacute; de:

- Sra. Montse Mas&oacute;, de la Xarxa Cust&ograve;dia del Territori

- Sr. Marc Vilahur, de la Fundaci&oacute; Emys

- Sr. Xavier Romero, de l&rsquo;Ajuntament de Granollers

Organitza: Ajuntament de TerrassaAquesta taula rodona forma part de la<strong> XXII Setmana del Medi Ambient de Terrassa </strong>- Del 3 al 9 de juny. El tema fonamental d&rsquo;aquesta Setmana anir&agrave; a l&rsquo;entorn del projecte de l&rsquo;Anella Verda de Terrassa, per tant, algunes de les activitats hi estan relacionades, d&rsquo;altres fan refer&egrave;ncia a d&rsquo;altres vectors ambientals, com residus, tinen&ccedil;a responsable d&rsquo;animals, horts urbans, consum responsable, energia...Per a m&eacute;s informaci&oacute; <a href='http://mediambient.terrassa.cat/updocs/SMA_programa[1].pdf' target='_blank'>descarregueu-vos el programa complert de la Setmana de Medi Ambient</a>.Gràcies a PHP iCalendar