agenda - Dimarts, 27 de Novembre

Dimarts, 27 de Novembre

agenda Calendari
Dimarts, 27 de Novembre
Hora: Event diario
Resum: Jornada tècnica: El Mapa de cobertes del sòl de Catalunya
Descripció: <span style='color:#006400;'><strong>El Mapa de cobertes del s&ograve;l de Catalunya: eina per l&rsquo;estudi dels canvis en el territori, i per la planificaci&oacute; i gesti&oacute; territorials</strong></span>El territori que ens envolta canvia constantment: conreus abandonats esdevenen boscos, zones forestals pateixen incendis, &agrave;rees ocupades per ind&uacute;stries ara ho s&oacute;n per habitatges, etc&egrave;tera.Actualment, cient&iacute;fics, t&egrave;cnics i administracions treballen de forma coordinada per desenvolupar eines per a una millor planificaci&oacute; i gesti&oacute; del territori. La cartografia de cobertes del s&ograve;l &eacute;s una de les eines m&eacute;s &uacute;tils per a aquestes tasques.En aquesta jornada, es presentar&agrave; el Mapa de cobertes del s&ograve;l de Catalunya, les seves caracter&iacute;stiques t&egrave;cniques i metodologia, les seves aplicacions, i els canvis que ha reflectit en les diverses edicions d&rsquo;aquesta cartografia que cobreixen gaireb&eacute; les dues &uacute;ltimes d&egrave;cades.Tota la informaci&oacute; de la jornada a <a href='http://blog.creaf.cat/agenda/jornada-tecnica-el-mapa-de-cobertes-del-sol-de-catalunya/' target='_blank'>http://blog.creaf.cat/agenda/jornada-tecnica-el-mapa-de-cobertes-del-sol-de-catalunya/</a>
Hora: 9:30 - 14:00
Lloc: Palacio de Congresos de Madrid - Campo de las Naciones
Resum: Custodia del territorio y mecanismos de financiación para la conservación de la naturaleza: banco de hábitats (ST-3)
Descripció: Sessi&oacute; t&egrave;cnica al Congreso Nacional de Medio Ambiente amb la participaci&oacute; de representants de la Xarxa de Cust&ograve;dia del Territori, el GOB Menorca, la Plataforma de Custodia del Territorio de Fundaci&oacute;n Biodiversidad i diferents entitats de cust&ograve;dia d&#39;arreu de l&#39;Estat.Els membres de la XCT poden sol.licitar entrades per assistir a aquest acte del CONAMA fins el divendres 9 d&#39;octubre.<img alt='' src='/i-images/600/77/mm/image/logos/conama2012.jpg' style='width: 600px; height: 77px;' />
Hora: 11:00 - 12:00
Lloc: Barcelona
Resum: Com tenir èxit en un portal crowdfunding: oportunitats per a les entitats ambientals.
Descripció: La Jornada de treball t&eacute; l&rsquo;objectiu de detectar i treballar el conjunt de requisits i criteris clau per a qu&egrave; les activitats i projectes ambientals siguin exitosos en els portals de crowdfunding. Est&agrave; organitzada per l&#39;<a href='http://www.o3sac.org/2012/11/com-tenir-exit-en-un-portal.html' target='_blank'>Obrador del Tercer Sector Ambiental de Catalunya (o3sac)</a>.En una primera part de la Jornada, es comentaran alguns dels portals de microfinan&ccedil;ament existents i s&#39;explicaran les oportunitats que poden generar l&#39;&uacute;s d&#39;aquestes eines; seguidament, entitats ambientals que han presentat projectes en algun portal ens exposaran la seva experi&egrave;ncia i les seves necessitats, aix&iacute; com quines millores es podrien introduir, i per &uacute;ltim, es relataran conjuntament els criteris i requisits necessaris per a qu&egrave; els projectes de les entitats ambientals tinguin &egrave;xit.<strong>PROGRAMA</strong>

11:00-12:00 - El crowdfunding: una eina &uacute;til per a les entitats ambientals.

<em>A c&agrave;rrec d&#39;en Jaume Albaig&egrave;s.</em>12:00-13:00 Presentaci&oacute; d&#39;experi&egrave;ncies d&#39;entitats ambientals que han presentat projectes a un portal de crowdfunding.

<em>A c&agrave;rrec de: ADENC,&nbsp; Xatrac,</em>13:00-14:00 Conclusions. Criteris i requisits necessaris per a qu&egrave; els projectes de les entitats ambientals tinguin &egrave;xit.Formalitzeu la vostra inscripci&oacute;: <a href='https://docs.google.com/a/o3sac.org/spreadsheet/viewform?formkey=dFRvVWZJTFBZNi1CenJoYzREaHdTRkE6MQ' target='_blank'>aqu&iacute;</a>Dia i hora: Dimarts, 27 de novembre -&nbsp; 11h a 14h

Lloc: Torre Jussana (Av. Vidal i Barraquer, 30 de Barcelona)

<strong>La Jornada &eacute;s gratu&iuml;ta</strong>

Gràcies a PHP iCalendar