Titols i resum a tot arreu
La gran rellevància del bosc privat a Catalunya queda reflectida en les xifres següents: ocupa el 46% del territori del país, suma el 77% de la superfície forestal catalana i pertany a 221.779 propietaris.

Històricament, la política forestal d’Espanya s’ha adreçat fonamentalment al bosc de propietat pública i ha reduït l’acció sobre el boscam privat al control dels aprofitaments a través d’autoritzacions administratives. En aquest sentit, resulta significatiu que la legislació estatal no dediqui ni un sol capítol al bosc privat.

L’any 1980 la Generalitat de Catalunya es va fer càrrec de l’administració forestal i va haver d’afrontar la modernització del govern dels boscos privats buscant solució: a la manca de cooperació, participació i associació entre els actors del sector; als problemes derivats del fraccionament de la propietat, i a les escasses transparències i orientacions productives del mercat. La llei forestal catalana del 1988 determina diverses línies i instruments per a aconseguir aquests objectius i ordenar la totalitat de la superfície forestal privada. El balanç del període 1984-2017 es pot resumir amb aquestes dades:
 
- S’ha creat el Centre de la Propietat Forestal, una eina per a la cooperació entre interessos públics i privats.
- S’han afavorit les polítiques finca per finca per sobre de les polítiques associatives.
- S’han elaborat plans de gestió forestal per al 29?% de la superfície forestal privada.
- La política d’ajuts públics s’ha adreçat fonamentalment a finques planificades de més de 25?ha, i la seva aplicació territorial ha estat reduïda i desequilibrada.
- Han participat en aquestes línies 3.619 propietats, que representen un 1,63?% de les propietats privades forestals.

Aquests resultats són meritoris, però insuficients. Es pot afirmar que s’ha fet un esforç important en relació amb l’immobilisme de la política forestal de la dictadura. Tot i això, queda encara molt camí per recórrer. El Fòrum Forestal de Barcelona creu que pot ser d’interès fer un balanç dels darrers trenta-tres anys d’aplicació d’aquestes polítiques. Per ajudar als debats, els organitzadors han redactat un document titulat Reflexions sobre les polítiques del bosc privat a Catalunya.

Per a més informació consulteu el programa de la jornada.

 
Data: 20/11/2019
Localització: IEC. Barcelona
Contacte: ICEA. Institució Catalana d’Estudis Agraris
Cost: Socis ICEA: 25€ / No socis ICEA: 35 €.
Aquestes jornades volen pensar i debatre sobre com i amb qui actuem en el territori a partir de la confluència de dos perspectives: la de la planificació i desenvolupament territorial junt amb la del govern obert: l’accés a la informació, la col·laboració i participació ciutadana, la transparència i les dades obertes.

Objectius
- Destacar els beneficis d’una gestió democràtica del territori
- Aprendre de diferents experiències i territoris
- Compartir i intercanviar perspectives entre professionals i ciutadans 

PROGRAMA
9.00- 9.15h RECEPCIÓ

9.15- 9.30h BENVINGUDA I PRESENTACIÓ- a càrrec de Jordi Foz, Secretari de Transparència i Govern Obert i Agustí Serra, Secretari d’Habitat Urbà i Territori de la Generalitat

9.30- 10.30h SESSIÓ INAUGURAL. EN TROBAR-SE UNA ARQUITECTA I UN BIÒLEG
Amb Itziar González, arquitecta, Institut Cartogràfic de la ReVolta, i Ferran Miralles, director general de Polítiques Ambientals i Medi Natural
Moderació: Nel·la Saborit, Enginyera civil del Gabinet Tècnic del Pla Estratègic Metropolità de Barcelona

10.30-11.00h PAUSA CAFÈ

11.00- 14.00. ESTRATÈGIES DE TERRITORIS OBERTS 
1. Ordenació territorial, transparència i dades obertes
- Pablo Martínez. Arquitecte i urbanista, 300.000k/s
- Jorge Rodríguez. Mayorga-Fontana
- Camil Cofan. Sub-director general d'Urbanisme de la Generalitat
Moderació: Núria Espuny. Directora general de Transparència i Dades Obertes de la Generalitat

2. Ordenació territorial i participació ciutadana
- Les Directrius d'Ordenació Territorial a Euskadi. Rafael Sanchez Guerra. Técnic del Govern Basc
- L'Estratègia d’Ordenació Territorial d’Aragó (EOTA). Carlos Jesús Oliván. Cap de Servei de Participació del Govern d'Aragó
- Els Plans Directors Urbanístics de la Generalitat de Catalunya. Josep Armengol. Sub-director general d'Acció Territorial i de l'Hàbitat Urbà de la Generalitat
Moderació: Laura Suñé. Sub-directora general de Participació Ciutadana de la Generalitat

3. Ordenació territorial i col·laboració
- La Xarxa per a la Conservació de la Natura. Marc Vilahur. President
- L'experiència de Geoinquiets. Marc Torres. Membre de Geoinquiets i Geostart
- L'experiència de Mirapeix Advocats. Carolina Mirapeix
Moderació: Cristina Palés. Cap del Servei d’Educació Ambiental de la Generalitat

14.00- CLOENDA

Per a més informació consulteu la web de la Generalitat de Catalunya.

 
Data: 19/11/2019
Localització: Barcelona
Contacte: Generalitat de Catalunya
Cost: Gratuït. Cal inscripció prèvia
Més info...: Pàgina web de l'esdeveniment
Estàs interessat en la defensa jurídica del medi ambient? Aprendràs com defensar el medi ambient amb les eines que ens aporta el dret. 

Del 18 de novembre al 9 de desembre (dilluns i dimecres de 18 a 19:30H9. Seu de DEPANA

Dilluns 18 de novembre
El dret internacional i el dret europeu com a eina per a la defensa del medi ambient: vies de participació pública.
Mar Campins i Eritja, Catedràtica de Dret internacional públic de la UB i titular de la Càtedra Jean Monnet de Dret ambiental de la Unió Europea
Adriana Fabra i Aguilar, Consultora en dret i política ambiental (entre d’altres institucions, de la FAO) i coordinadora de la Tuna Compliance Network.

Dimecres 20 de novembre
La protecció del dret al medi ambient a la Constitució espanyola i a l’Estatut d’Autonomia de Catalunya
Mar Aguilera i Vaques, Professora titular de Dret constitucional de la UB i coordinadora de la Clínica jurídica ambiental de la UB

Dilluns 25 de novembre
L’accés a la informació ambiental
Sonia Lozano Goldberger, Assessora jurídica del Fons de Defensa Ambiental
Mònica López Escardívol, Membre del Fons de Defensa Ambiental

Dimecres 27 de novembre
La participació pública davant de les administracions públiques i l’accés a la justícia per a la defensa del medi ambient
Àlex Peñalver i Cabré, Professor titular de Dret administratiu de la UB i coordinador de la Clínica jurídica ambiental de la UB
Francesc Espinal i Trías, Advocat del Fons de Defensa Ambiental

Dilluns 2 de desembre
Els delictes ambientals i la participació de la ciutadania i dels grups en el procés penal
Antoni Pelegrín López, Fiscal coordinador d’urbanisme i medi ambient del TSJC

Dimecres 4 de desembre
Vies de defensa ambiental en l’ordenació del territori i l’urbanisme: en particular, el sòl no urbanitzable i els espais protegits
Lluís-Xavier Toldrà i Bastida, Advocat ambientalista i membre del Fons de Defensa Ambiental

Dilluns 9 de desembre
La prevenció i el control ambiental de les activitats i l’avaluació d’impacte ambiental
Judit Ligüerre, Presidenta de la Secció de Dret ambiental de l'I.lustre Col·legi d'Advocats de Barcelona i advocada sòcia de Sinergia EDM

Les sessions seran a la seu de l'associació Depana, amb un cost de 15 € per a membres d’associacions i estudiants, o 25 € per a altres persones. Per a inscripcions cal enviar un mail a fda@fonsdefensaambiental.org abans del 7 de novembre de 2019.

Per a més informació consulta el programa de les Jornades
 
Data: 18/11/2019
Duració: 20 Dies 
Localització: Barcelona
Contacte: Fons de Defensa Ambiental
Telèfon: 932104679
Cost: A consultar
Més info...: Pàgina web de l'esdeveniment
Un espai on parlar, debatre i reflexionar al nostre territori. És un procés d'àmplia participació i debat entorn de l'educació ambiental, els seus reptes, agents i estratègies. S'entén com una trobada de seguiment i revisió per continuar renovant l'educació ambiental davant els nous reptes de la sostenibilitat.El Fòrum es portarà a terme a Sant Joan de les Abadesses, aprofitant el pas del Piribus per Ripoll i fomentant la participació a les activitats que hi ha programades per al cap de setmana del 16 i 17 de novembre a la comarca. Es compta amb el suport del Departament de Territori i Sostenibilitat, i la col·laboració de l’Ajuntament de Sant Joan de les Abadesses.

Divendres 15 de novembre
Lloc: Palau de l’Abadia, Sant Joan de les Abadesses.
Horari: de 10 a 18:30 h

10h acreditacions, 10:30 Benvinguda institucional
11 a 14h Conferències i taules d’entitats
14 a 15h Dinar cooperatiu
15 a 17h Debat i dinàmica participativa
17:30 a 18:30h Visita guiada al Piribus, Ripoll
Inscripcions: scea@scea.cat
Cost: 15€, 10€ per socis i sòcies de la SCEA
 
Dissabte i Diumenge, 16 i 17 de novembre
Participació opcional a la graella d’activitats programades del Piribus per entitats del territori
 
Tota la informació i el programa del Fòrum el trobareu properament a www.scea.cat
 
Data: 15/11/2019
Localització: Sant Joan de les Abadesses
Contacte: Societat Catalana d'Educació Ambiental
Cost: A consultar
La governança dels espais naturals protegits és un aspecte clau per a l'assoliment dels objectius de conservació i socioeconòmics definits en cada cas. El rol dels diversos agents públics i privats (administracions públiques, propietaris, entitats ambientalistes i del territori, empreses, la comunitat que hi viu o la societat en general) s'ha d'adequar al context territorial per tal d'optimitzar l'eficàcia de la gestió i garantir l'equitat social. Existeixen múltiples fórmules de governança, moltes de les quals ja s'han posat en pràctica a casa nostra amb resultats molt positius. A la jornada se'n presenten algunes de les més rellevants i consolidades.

Jornada aplaçada pel 14 de novembre!


Programa i inscripcions (consultar-lo en PDF)

09.30 h: Acreditació dels assistents

09.45 h: Inauguració
Representant de l’Ajuntament de Canet de Mar
Representant de la Diputació de Barcelona

10.00 h: La governança d'espais protegits. 
Josep Mº Mallarach. Consultor ambiental
 
10.30 h: La participació de la comunitat en la conservació del Parc Natural de la Serra de Collserola.
Glòria Arribas. Responsable del programa de foment de la participació i suport al voluntariat del Parc Natural de la Serra de Collserola
Maria Garrés. Associació de Veïns i Veïnes Santa Maria de Vallvidrera-Mas Sauró

11.00 h: PAUSA – CAFÈ

11.30 h: La Xarxa Espais Natura, un model de gestió privada d’espais naturals
Miquel Rafa. Director de Territori i Medi Ambient de la Fundació Catalunya- La Pedrera

11:50 h: Aigües de Viladrau, un exemple de compromís amb la sostenibilitat del territori
David Bonilla. Nestlé Waters
Representat del Parc Natural i Reserva de la Biosfera del Montseny

12.15 h: Els projectes de custòdia al voltant del riu Gaià
Héctor Hernández. Associació Mediambiental La Sínia
Jordi Pijoan. Alcalde de Querol

12.45 h: El model de cogestió de la Reserva Natural de Sebes i meandre de Flix
Pere Josep Jiménez. Grup de Natura Freixe i coordinador de la Reserva
Francesc Barbero. Alcalde de Flix

13.15 h: Debat

14.00 h: Fi de la jornada
 
 
Destinataris
 
Responsables polítics i tècnics dels ajuntaments, de consells comarcals i de consorcis, i a tot el personal tècnic que treballi per a la gestió i conservació d'espais naturals, la gestió del territori i el medi ambient. Qualsevol persona que hi estigui interessada
 
 
Organització i coordinació
 
Gerència de Serveis d'Espais Naturals de la Diputació de Barcelona
Direcció de Serveis de Formació de la Diputació de Barcelona
 
Més informació
 
Direcció de Serveis de Formació
934 049 300 - ds.formacio@diba.cat 
 
 
Data: 14/11/2019
Localització: Canet de Mar
Contacte: Diputació de Barcelona
Cost: Gratuït. Cal inscripció prèvia
Més info...: Pàgina web de l'esdeveniment
Els efectes de l’escalfament del sistema climàtic, i les tendències i previ-sions, fan del canvi climàtic un dels reptes més importants del segle XXI, amb conseqüències tant greus sobre l’economia, els sistemes naturals i humans, que ens situen davant d’una crisi i una emergencia climática.

El canvi climàtic afecta a tot el planeta, però amb efectes desiguals, agreu-jant-se en les poblacions més pobres per la seva baixa capacitat de resi-liència, i especialmente en les dones.

Mentre que els riscos es distribueixen de manera desigual, i solen ser més grans per les comunitats desfavorides, hem de tenir en compte que gran part de la població més vulnerable al canvi climàtic ha contribuit poc a les emissions globals de GEH.

PROGRAMA 
17:15 h - Inscripcions i documentació

17:30 h - Benvinguda i presentació

17:45 h - Ponència marc. Migracions climàtiques, l’impacte del canvi climàtic del què en tenim menys consciència.
Cristina Monge Lasierra. Politòloga. Assessora executiva d’ECODES. 

18:45 h - Els Reptes de les Migracions Climàtiques
1. El repte de l’acollida i el refugi. Miguel Pajares ( President de la Comissió Catalana d’Ajuda al Refugiat)
2. El repte de la transició energètica. Pep Salas. (Smart-Grit, Assessor del CADS)


Per a més informació consulteu el programa de la jornada

 
Data: 14/11/2019
Localització: Barcelona
Contacte: Fundació Catalana de l'Esplai
Cost: Gratuït. Cal inscripció prèvia