Titols i resum a tot arreu
La governança dels espais naturals protegits és un aspecte clau per a l'assoliment dels objectius de conservació i socioeconòmics definits en cada cas. El rol dels diversos agents públics i privats (administracions públiques, propietaris, entitats ambientalistes i del territori, empreses, la comunitat que hi viu o la societat en general) s'ha d'adequar al context territorial per tal d'optimitzar l'eficàcia de la gestió i garantir l'equitat social. Existeixen múltiples fórmules de governança, moltes de les quals ja s'han posat en pràctica a casa nostra amb resultats molt positius. A la jornada se'n presenten algunes de les més rellevants i consolidades.

Jornada aplaçada pel 14 de novembre!


Programa i inscripcions (consultar-lo en PDF)

09.30 h: Acreditació dels assistents

09.45 h: Inauguració
Representant de l’Ajuntament de Canet de Mar
Representant de la Diputació de Barcelona

10.00 h: La governança d'espais protegits. 
Josep Mº Mallarach. Consultor ambiental
 
10.30 h: La participació de la comunitat en la conservació del Parc Natural de la Serra de Collserola.
Glòria Arribas. Responsable del programa de foment de la participació i suport al voluntariat del Parc Natural de la Serra de Collserola
Maria Garrés. Associació de Veïns i Veïnes Santa Maria de Vallvidrera-Mas Sauró

11.00 h: PAUSA – CAFÈ

11.30 h: La Xarxa Espais Natura, un model de gestió privada d’espais naturals
Miquel Rafa. Director de Territori i Medi Ambient de la Fundació Catalunya- La Pedrera

11:50 h: Aigües de Viladrau, un exemple de compromís amb la sostenibilitat del territori
David Bonilla. Nestlé Waters
Representat del Parc Natural i Reserva de la Biosfera del Montseny

12.15 h: Els projectes de custòdia al voltant del riu Gaià
Héctor Hernández. Associació Mediambiental La Sínia
Jordi Pijoan. Alcalde de Querol

12.45 h: El model de cogestió de la Reserva Natural de Sebes i meandre de Flix
Pere Josep Jiménez. Grup de Natura Freixe i coordinador de la Reserva
Francesc Barbero. Alcalde de Flix

13.15 h: Debat

14.00 h: Fi de la jornada
 
 
Destinataris
 
Responsables polítics i tècnics dels ajuntaments, de consells comarcals i de consorcis, i a tot el personal tècnic que treballi per a la gestió i conservació d'espais naturals, la gestió del territori i el medi ambient. Qualsevol persona que hi estigui interessada
 
 
Organització i coordinació
 
Gerència de Serveis d'Espais Naturals de la Diputació de Barcelona
Direcció de Serveis de Formació de la Diputació de Barcelona
 
Més informació
 
Direcció de Serveis de Formació
934 049 300 - ds.formacio@diba.cat 
 
 
Data: 14/11/2019
Localització: Canet de Mar
Contacte: Diputació de Barcelona
Cost: Gratuït. Cal inscripció prèvia
Més info...: Pàgina web de l'esdeveniment
Els efectes de l’escalfament del sistema climàtic, i les tendències i previ-sions, fan del canvi climàtic un dels reptes més importants del segle XXI, amb conseqüències tant greus sobre l’economia, els sistemes naturals i humans, que ens situen davant d’una crisi i una emergencia climática.

El canvi climàtic afecta a tot el planeta, però amb efectes desiguals, agreu-jant-se en les poblacions més pobres per la seva baixa capacitat de resi-liència, i especialmente en les dones.

Mentre que els riscos es distribueixen de manera desigual, i solen ser més grans per les comunitats desfavorides, hem de tenir en compte que gran part de la població més vulnerable al canvi climàtic ha contribuit poc a les emissions globals de GEH.

PROGRAMA 
17:15 h - Inscripcions i documentació

17:30 h - Benvinguda i presentació

17:45 h - Ponència marc. Migracions climàtiques, l’impacte del canvi climàtic del què en tenim menys consciència.
Cristina Monge Lasierra. Politòloga. Assessora executiva d’ECODES. 

18:45 h - Els Reptes de les Migracions Climàtiques
1. El repte de l’acollida i el refugi. Miguel Pajares ( President de la Comissió Catalana d’Ajuda al Refugiat)
2. El repte de la transició energètica. Pep Salas. (Smart-Grit, Assessor del CADS)


Per a més informació consulteu el programa de la jornada

 
Data: 14/11/2019
Localització: Barcelona
Contacte: Fundació Catalana de l'Esplai
Cost: Gratuït. Cal inscripció prèvia
13 de novembre, Hotel Alimara de Barcelona

Tàndem promou la col·laboració win-win entre empreses i entitats sense ànim de lucre per desenvolupar projectes ambientals de caràcter innovador i amb valor social. El proper 13 de novembre  tindrà lloc la jornada anual del projecte Tàndem on es troben empreses, entitats, institucions, grups de recerca i particulars per fer créixer la seva xarxa de contactes en l’àmbit del medi ambient i desenvolupar nous projectes amb valor social.

Aquest any el fil argumental d’aquesta jornada es centra en els Objectius de Desenvolupament Sostenible de les Nacions Unides, per posar a l’abast de les empreses assistents tota la informació al respecte d’aquests objectius i promoure que col·laborin amb les entitats.
 
Ja us podeu inscriure a través de www.tandem.cat

 
Data: 13/11/2019
Localització: Hotel Alimara. Barcelona
Contacte: Club Emas
Cost: Gratuït. Cal inscripció prèvia
Més info...: Pàgina web de l'esdeveniment
La jornada tècnica té com a objectiu principal reflexionar sobre les novetats i reptes de futur immediat dels projectes de ciència ciutadana, però també esdevenir un espai de trobada i intercanvi d’experiències entre personal tècnic, administració, entitats i públic general.

Per aquest motiu, la jornada s’estructura amb una ponència inicial de diagnosi de la situació de la ciència ciutadana, dues taules rodones on diferents projectes aportaran punts de reflexió des de la seva experiència, una ponència final on l’administració mostrarà exemples d’ús de dades obtingudes a través de ciència ciutadana, i també un espai de trobada i interacció dels diferents actors: centres de recerca, administració, entitats i públic general que vulgui assistir a les jornades.

Cal inscripció prèvia. Jornada gratuïta.

Per a més informació consulteu el programa

 
Data: 08/11/2019
Localització: Barcelona
Cost: Gratuït. Cal inscripció prèvia
Més info...: Pàgina web de l'esdeveniment
El canvi global ens empeny a revisar polítiques i accions. La crisi climàtica i de biodiversitat han fet emergir els vincles entre la ramaderia, ecosistemes i societat.

El pasturatge és una activitat tradicional que és considerat un servei ambiental. Tanmateix és vulnerable a polítiques mal adaptades, a la invasió d’altres sectors i al mercat global. Durant les darreres dècades la desaparició del nombre d’explotacions i la disminució de la superfície pasturada és alarmant.

Es proposa una trobada entre els diferents actors vinculats a aquest sector. Una taula rodona per mirar de donar resposta a aquesta situació amb voluntat d’endegar un camí de col·laboració amb visió intersectorial i nacional.

Per a més informació consulta el programa de la jornada
 
Data: 30/10/2019
Localització: Barcelona
Contacte: Pascuum
Cost: Gratuït. Cal inscripció prèvia
Aquesta jornada pretén reflexionar sobre la interacció dels diferents tipus de pesca -professional, esportiva i recreativa- en zones declarades protegides per la presència de determinats hàbitats i espècies.
 
La jornada ha de servir per fer una reflexió conjunta entre tots els actors presents en aquestes àrees i valorar propostes per fer compatible la pesca amb el manteniment en un estat de conservació favorable dels hàbitats i les poblacions de les espècies presents en aquests espais.
 
PROGRAMA (consultar-lo en PDF)

16.00 h  Inscripcions i lliurament de la documentació
 
16.15 h  Presentació de la jornada
Sr. Xesco Gomar, regidor de Transició Energètica, Sostenibilitat, Espai Públic i Serveis de Ciutat de l’Ajuntament de Mataró.
Sra. Elisabet Bonfill, coordinadora del Grup de Treball de Custòdia Marina i Litoral de la XCN.
Sr. Marcel Gubern, president de Posidonia 2021.
 
 
16.30 h  Ronda de ponències: Models de gestió pesquera integral a la Mediterrània des de diferents visions
Científica: Dra. Sílvia Gómez, investigadora a la UAB/ICM-CSIC i membre del grup de recerca SeaHealth.
Pesca professional: Sr. Jordi Rodón, cap del Servei de Recursos Marins, DGPAM.
Pesca recreativa: Sra. Ariadna Purroy, tècnica del Servei de Control i Acció Marítima, DGPAM. 
 
18.15 h  Pausa
 
18.45 h  Taula rodona «Gestió pesquera a les zones ZEC. Un cas pràctic: ZEC Costes del Maresme»
Sr. Javier Pulido, pesca arts menors Arenys de Mar.
Sr. Isaac Moya, pesca arts menors L’Escala.
Sr. Isaac Vives, pesca esportiva.
 
20.00 h  Cloenda de la jornada
 
Data: 29/10/2019
Localització: Oficines Consorci Port de Mataró
Contacte: Grup de Treball de Custòdia Marina i Litoral de la XCN
Telèfon: 938866135
Cost: Gratuït. Cal inscripció prèvia