Titols i resum a tot arreu
Jornada tècnica per a entitats socials i ambientals

La custòdia del territori és una estratègia útil per a conservar i gestionar els espais naturals més propers, ja siguin agraris, forestals, fluvials o espais verds urbans.
La custòdia pot fer entendre a la població local que la conservació no és solament responsabilitat de les administracions, sinó que també pot, i ha de ser, un objectiu compartit amb la societat civil.

Les entitats, tant socials com ambientals, juguen un rol destacat en la custòdia del territori. Poden implicar la societat civil en la conservació dels valors naturals i culturals del territori, tot gestionant finques d’acord amb els propietaris (mitjançant acords de custòdia). Aquests projectes serveixen, a la vegada, per conscienciar a la ciutadania sobre la necessitat de gestionar el nostre entorn i per dinamitzar espais sovint oblidats.

         

PROGRAMA (consultar programa en PDF)
09.00h - 9.15h - Recepció assistents.

09.15h - 9.30h - Obertura a càrrec de Ferran Grau, director dels Serveis Territorials d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació de la Generalitat de Catalunya a les Terres de l’Ebre.

9.30h - 10.00h - Presentació del Projecte Custòdia per Desenvolupament
Rubén Alegria i Gisela Bosch. Consorci per al Desenvolupament del Baix Ebre i Montsià

10.00h - 10.30h - Introducció a la custòdia del territori: una oportunitat per conservar i dinamitzar el territori
Jofre Rodrigo. Coordinador tècnic de la XCT

10.30h - 11.30h - Experiències en custòdia al Montsià i al Baix Ebre:
- Recuperació de llacunes litorals al Delta del Ebre
Xavier Escuté. Fundació Catalunya-La Pedrera
- Recuperació d’estanys litorals a l’Ametlla de Mar
Anna Gallés. Fundació Andrena
- Patrimoni natural i cultural: oliverars tradicionals
Vicky Carles. Graëllsia

11.30h - 12.00h - Pausa cafè

12.00h - 13.00h - Experiències en custòdia II:
- Custòdia fluvial i oportunitats de desenvolupament
Pere Josep Jiménez. Grup de Natura Freixe
- Custòdia agrària al Delta del Ebre: agricultura d’alt valor ecològic
Sofia Rivaes. SEO/BirdLife - Riet Vell
- Custòdia i turisme
Anaïs Pascual. Idària, Empresa d’Inserció

13.00h - 13.30h - Torn de preguntes i reflexions finals

Data i lloc
Dimecres 26 de setembre. Parc Natural del Delta del Ebre. Seu administrativa. Av. Catalunya 45. Deltebre

Inscripcions
L’assistència és gratuïta, però cal fer la inscripció prèvia a leader@leader.cat . L’aforament és limitat.
 
Data: 26/09/2018
Localització: Parc Natural del Delta de l'Ebre
Contacte: Consorci per al Desenvolupament del Baix Ebre i Montsià
Cost: Gratuït. Cal inscripció prèvia
Format webinar (online)
Dijous 27 de Setembre. De 10:00 a 12:30

Per garantir un ús sostenible dels recursos naturals municipals és necessari promoure el desenvolupaments de polítiques de caràcter local, gestionar-los activament per a la seva millora i restaurar aquells indrets que així ho precisen. A tal efecte, és necessari disposar d’un recursos estables a llarg termini, que permetin planificar i desenvolupar els projectes de conservació de gran abast que cal abordar.

Des de diversos municipis i entitats del tercer sector ambiental ha sorgit la iniciativa de destinar una petita part de l’Impost de Béns Immobles a projectes de conservació del medi natural municipal (en la major part dels casos és d’un
0,5%) . Donat que l’IBI és l’impost directament vinculat a la transformació del sòl, té tot el sentit que sigui la font de recursos que ajudi a reequilibrar el territori.

D’una banda, això assegura la dotació pressupostària necessària per desenvolupar projectes potents amb continuïtat. De l’altra, és un instrument de conscienciació ciutadana sobre la necessitat de compensar el nostre impacte sobre el medi a través d’aquesta iniciativa.
PROGRAMA (consultar programa complert en PDF)

10.00h – 10.30h Presentació de la iniciativa d’assignació del 0’5% de l’IBI a projectes de conservació de la natura
Marc Vilahur, president Xarxa de Custòdia del Territori
 
10.30h – 12.00h Casos pràctics d’aplicació del 0,5% de l’IBI:
- Ajuntament de Maçanet de la Selva. Jordi Serra, tècnic de Medi Ambient de l’Aj. de Maçanet
- Ajuntament de Viladrau. Margarida Feliu, alcaldessa de Viladrau
- Ajuntament de Les Planes d’Hostoles. Eduard Llorà, alcalde de Les Planes d’Hostoles

12.00h – 12.30h: Preguntes i debat
 

REGISTRE I FUNCIONAMENT DEL WEBINAR

És necessari confirmar assistència al webinar a través del formulari online: https://goo.gl/forms/MRoOlDvAllNyg2jT2

Dies previs a l’inici del webinar s’enviarà als assistents un email amb les instruccions per connectar-se al webinar. Pel bon seguiment del webinar es recomana disposar d’una bona connexió a internet. Per a qualsevol dubte poseu-vos en contacte amb l’Anna a asubirana@xct.cat

 
Data: 27/09/2018
Localització: Online
Contacte: Xarxa de Custòdia del Territori
Telèfon: +34938866135
Cost: Gratuït. Cal inscripció prèvia a través del formulari online
L’objectiu de la jornada és mostrar a les entitats de custodia del territori (i altres organitzacions interessades) quines oportunitats ofereix la Comissió Europea per finançar els seus projectes de conservació de la natura i quin escenari de futur s’està plantejant pel període 2021-2027 (Multiannual Financial Framework).

La jornada es divideix en 5 parts:
 
1. Benvinguda/ presentació.
2. El nou pressupost i els nous programes de la UE (2021-2027).
3. Repàs dels principals programes i línies de subvenció que la UE ofereix actualment pels projectes de custòdia del territori.
4. Exposició de l’experiència de les organitzacions que han utilitzat fons europeus per la conservació de la natura a Catalunya, centrant-se bàsicament en les seves oportunitats i dificultats.
5. Debat sobre propostes de millora, noves oportunitats i escenaris futurs.

La jornada és gratuïta. És necessari confirmar asisstència a través del formulari online. Places limitades.

Aquesta jornada és organitzada per la Xarxa de Custòdia del Territori. Compta amb el suport de la Generalitat de Catalunya i la col·laboració de la Represenatció de la Comissió Europea a Barcelona. 


PROGRAMA (consultar programa en PDF)
09:15 – Inscripcions

09:30 – Recepció institucional
Sr. Ferran Tarradellas, director de la Representació de la Comissió Europea a Barcelona.
Sr. Marc Vilahur, president de la Xarxa de Custòdia del Territori.
Sra. Marta Subirà, secretària de Medi Ambient i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya.


09:45 – 10:15 - El nou pressupost i els nous programes de la UE (2021-2027)
Sr. Ferran Tarradellas, director de la Representació de la Comissió Europea a Barcelona.

10:15 – 11:00 –Oportunitats actuals de finançament europeu per a la conservació de la natura
Sra. Conxita Font, responsable de fons europeus. Secretaria d’Acció Exterior i de la Unió Europea. Departament d’Acció Exterior, Relacions Institucionals i Transparència. Generalitat de Catalunya.
 
11:00 – 11:30 – Perspectives de la política agrícola comuna 2021 – 2027
Sra. Laura Dalmau, sub-directora General de Planificació Rural. Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació. Generalitat de Catalunya.
 
11:30 – 12:00 –Pausa - cafè

12:00 – 13:00 – Experiències d’entitats en projectes europeus de custòdia del territori. Diverses organitzacions exposaran les seves experiències en la participació de projectes europeus, basant-se en les dificultats i oportunitats sorgides arrel d’aquests projectes (tècniques, administratives, networking, etc..):
Sr. Jofre Rodrigo, coordinador Tècnic i Relacions Internacionals de la XCT.
Sr. Manel Gazo, director de SUBMON.
Sr. Enrique Doblas, coordinador Científic del CREAF.
Sr. Marc Ordeix, coordinador del Centre d’Estudis dels Rius Mediterranis de la Universitat de Vic.


13:00 – 13:30 – Debat final
Nous reptes i oportunitats de millora de les futures convocatòries de finançament de la CE .
Sinèrgies de col·laboració entre el món de la recerca bàsica, administració pública i les entitats de conservació aplicada en l’àmbit dels projectes europeus.
 
Per a més informació contacteu amb asubirana@xct.cat o bé trucant al 93 886 61 35.
Data: 03/10/2018
Localització: Barcelona
Contacte: Xarxa de Custòdia del Territori
Telèfon: +34938866135
Cost: Gratuït. Cal inscripció prèvia
Dijous, 4 d’octubre de 2018. De 9:30 a 14 h
Pati Manning. C/ Montalegre, 7. 08001 Barcelona

La comunicació i l’educació tenen un paper fonamental com a eines per fer entendre el concepte de biodiversitat i la seva importància per a la vida dels éssers humans, així com per a la implementació d’un desenvolupament sostenible. Comptar amb una política de comunicació positiva i eficaç implica definir uns objectius operatius concrets i establir estratègies que millorin coneixements, canviïn actituds contraproduents i motivin la societat en general a promoure la conservació del patrimoni natural.
 
En aquest sentit, és fonamental que els ens locals disposin d’una estratègia de comunicació eficient per afavorir la conservació dels valors patrimonials del seu territori. L’objectiu final és generar una societat més sensibilitzada i orgullosa del medi natural que l’envolta.
 
Les campanyes de comunicació intel·ligents i de proximitat constitueixen una nova forma d’entendre la comunicació i són aplicables als espais naturals i a la seva conservació, aconseguint grans resultats i permetent optimitzar els recursos disponibles. Per això, l’objectiu d’aquesta jornada és entendre en què consisteix aquesta nova forma de comunicació i analitzar casos i eines comunicatives d’èxit per assolir una millor corresponsabilització en la conservació de la natura i el medi ambient.
 
Continguts i inscripció
Per accedir-hi, cal que premeu l’enllaç
 
Estructura de la jornada
La jornada constarà en una dinàmica de connexió creativa, composada per una ponència, una experiència, un taller creatiu així com una posada en comú i una avaluació prèvia al tancament.
 
Destinataris
Responsables polítics i tècnics dels ajuntaments, de consells comarcals i de consorcis, i a tots els tècnics que treballin per a la gestió del territori i la conservació de la biodiversitat local, la gestió de l’ús públic en l’entorn natural, el paisatge, i, molt especialment als responsables de comunicació i/o educació ambiental.
La jornada és oberta a qualsevol persona que estigui interessada en la temàtica.
 
Organització i coordinació
Àrea de Territori i Sostenibilitat de la Diputació de Barcelona
Direcció de Serveis de Formació de la Diputació de Barcelona

Per a més informació
Direcció de Serveis de Formació. 934 049 300. ds.formacio@diba.cat
 
Data: 04/10/2018
Hora: 09 : 30
Localització: Barcelona
Contacte: Diputació de Barcelona
Telèfon: 934 049 300
Cost: Gratuït. Cal inscripció prèvia
Més info...: Pàgina web de l'esdeveniment
La Xarxa de Custòdia del Territori (XCT), gràcies al suport de l'Obra Social "la Caixa", organitza el Cicle de Debats “Salut i Natura”.

Aquest cicle iniciarà el proper dilluns 8 d'octubre amb la jornada LA CONSERVACIÓ DE LA NATURA EN BENEFICI DE LA SALUT oberta al públic. Reunirà experts nacionals i internacionals, estudis recents i experiències d’èxit sobre com el contacte amb la natura afavoreix el benestar, la salut humana i el desenvolupament sostenible, des d’una òptica multidisciplinària. Alhora, promourà el debat, la reflexió i la definició d’accions de futur en tres jornades de treball sobre àmbits temàtics diversos: territoris sans i sostenibles, ciutats saludables i equitat en l’accés a la natura.

La Jornada començarà amb una ponència inaugural a càrrec del Dr. Qing Li, expert internacional en teràpia i medicina forestal i metge al Nippon Medical School Hospital de Tòquio. Recentment ha publicat el llibre "El poder del bosque. Shinrin-Yoku: Cómo encontrar la felicidad y la salud a través de los árboles".

Després de la ponència inaugural tindrà lloc una taula rodona amb diversos experts internacionals i de Catalunya, referents en els diferents aspectes on la natura té un efecte beneficiós per a la salut: físics, psicològics, socials i, fins i tot, espirituals.

A la segona part de la jornada, es presentaran els tres blocs temàtics vertebradors del cicle amb diferents ponències de referència per a cadascun d’ells. Aquests 3 blocs temàtics seran la introducció de les 3 jornades de treball del cicle que tindran lloc en les següents setmanes, amb els títols: Com generem territoris sans i sostenibles?, Com construïm ciutats saludables?, i Com garantim l'accés equitatiu a la natura?

La Jornada finalitzarà amb una videoconferència, de la mà de Richard Louv, pare del concepte Síndrome de dèficit de natura, fundador i president emèrit de Children & Nature Network i autor dels llibres "Last Child in the Woods", "The Nature Principle" i "Vitamina N". Per a més informació consulteu el programa de la jornada.

Ja podeu confirmar la vostra assistència a través del formulari online. Places limitades. 

El Cicle de Debats "Salut i Natura" és organitzat per la Xarxa de Custòdia del Territori i Som Natura, i compta amb la col·laboració de l'Obra Social "la Caixa". 
Data: 08/10/2018
Localització: Barcelona
Contacte: Anna Subirana Iborra
Cost: Gratuït. Cal inscripció prèvia
El proper 17 d’octubre tindrà lloc el Marketplace Ambiental al Centre Cultural El Born de Barcelona. Aquest any, el Marketplace i els Premis EMAS Catalunya 2018 compartiran espais i activitats amb l’objectiu que les empreses participants als Premis EMAS coneguin les experiències de col·laboració en Tàndem i els projectes de les entitats.

Reserveu la data! 

Més info a: www.tandem.cat
 
Data: 17/10/2018
Localització: Barcelona
Contacte: Club Emas
Cost: Gratuït. Cal inscripció prèvia
Més info...: Pàgina web de l'esdeveniment