Titols i resum a tot arreu
L’ACA vol promoure els acords de custòdia fluvial entre els actors del territori implicats per fomentar la millora i la restauració dels ecosistemes aquàtics. En aquest marc, el Pla de gestió del districte de conca fluvial de Catalunya (Decret 1/2017) contempla inversions de 1,6 M€ fins al 2021 per ajudes que permetin l’assoliment d’aquest objectiu i aconseguir els objectius de bon estat de les masses d’aigua d’acord amb la planificació aprovada.

Arran de la publicació de les bases d’una línia de subvencions per a actuacions de recuperació de riberes i de millora de l’estat ecològic en zones humides amb acords de custòdia (Resolució TES/90/2018, de 25 de gener), l’ACA, en col·laboració amb el DTES, organitza aquesta sessió informativa per explicar i guiar a les entitats i altres ens interessats el procediment per tramitar els convenis de custòdia fluvial i per sol·licitar la subvenció, així com l’objecte i la finalitat d’aquestes.

ORDRE DEL DIA
09:15 - Recepció i acreditació
09:30 - Benvinguda. Marta Subirà. Secretària de Medi Ambient
09:45 - Convenis de custòdia fluvial. Bases i procediment de tramitació administrativa
10:00 - Subvencions de custòdia fluvial. Bases i procediment de tramitació administrativa
10:15 - Pausa - cafè
10:40 - La XCT i els acords de custòdia fluvial
11:00 - Exemples de convenis en marxa: cas de la Fundació Emys i La Sínia
11:30 - Torn de preguntes i comentaris
12:30 - Clausura

Participants
Agència Catalana de l'Aigua
Àrea de la Gestió del Medi
Diego Moxó
Toni Munné
Eve Garcia
Caro Solà

Demarcacions Territorials
Representants de les Demarcacions Territorials i tècnics a càrrec dels convenis de custòdia

Xarxa de Custòdia del Territori
Anna Subirana
Marc Vilahur
Pere Josep Jiménez
Hector Hernàndez

Lloc de realització. Atenció: s'ha realitzat un canvi d'ubicació de sala. Es realitzarà al Palau Robert (Sala de Cotxeres Passeig de Gràcia, 107).

És necessària inscripció prèvia a través del formulari d'inscripció.

Per a més informació consulteu el programa de l'acta

 
Data: 15/03/2018
Hora: 09 : 30
Localització: Seu de l'ACA. Barcelona
Contacte: Xarxa de Custòdia del Territori
Telèfon: 938866135
Cost: Gratuït però amb inscripció prèvia a través del formulari online

Activitats previstes