Titols i resum a tot arreu
Les V Jornades Estatals de Custòdia del Territori són un espai per intercanviar, debatre i proposar innovacions i millores per a l'aplicació de la custòdia del territori com una eina per a la conservació de la biodiversitat, la gestió de la natura i del paisatge i del patrimoni cultural .

Aquestes jornades s'emmarquen, així mateix, en el I Congrés Europeu sobre custòdia del territori: Land: Quality of Life organitzat pel projecte LandLife (LIFE +10 INF/ES/540), permetent la projecció, per primera vegada, de les Jornades Estatals a nivell europeu, facilitant l'intercanvi de bones pràctiques i experiències amb organitzacions d'altres països europeus, enriquint el debat i aprenent de processos diferents a l'estatal.

Data: 05/11/2014
Hora: 09 : 00
Duració: 2 Dies 
Localització: Cosmocaixa, Barcelona
Contacte: jornadas@frect.org
Cost: vegeu web de les jornades

Activitats previstes