Titols i resum a tot arreu
Aquesta Jornada forma part del COST Action: Urban agriculture Europe (UAE)

Dimarts 12 Març Sessió inaugural
10.00 - 10.30h. Benvinguda e introducció
Lourdes Reig, directora de la ESAB (Castelldefels)
Frank Lohrberg, Chair TUD COST Action TD 1106 Urban Agriculture Europe
Luis Maldonado, Host 2nd WGs Meeting COST UAE
.
10.30 - 12.30h. Presentacions locals sobre UA (Agricultura Urbana)
12.30 - 14.00h. Dinar (només per membres COST)
14.00 - 16.00h. Presentacions locals sobre UA
16.00 - 16.30h. Pausa - Café
16.30 - 18.30h. Discussió

Tema: Models Agrícoles a la regió Metropolitana de Barcelona

LLoc: ESAB (Escola superior d’Agricultura de Barcelona) Castelldefels edificis D4 (ESAB) o C3 (EETAC) del Baix Llobregat Campus (CBL), pendents de confirmació.
Presentacions (en ordre alfabétic):
Sonia Callau Parc agrari del Baix Llobregat / Diputació de BCN
Laura Calvet TUD COST Action TU 1201 Urban Allotments gardens
Pau Faus - La ciutat jubilada - (h)ortofotomapes
Giulia Giaché / Attila Tóth STSMs report COST Action TD 1106 Urban Agriculture Europe
Oriol Guevara ABICONWINES, S.L
Montse Lligades Unió de Pagesos
Carles Llop / Sebastià Jornet Jornet–Llop Pastor, architects
Xavier de Pablo Consorci de Gallecs

Cal inscriure’s mitjançant correu electrònic, abans del dia 7 de març, indicant nom i cognom, institució/empresa i dades de contacte (adreça, telèfon, mail, etc): Lluis Maldonado Rius (luis.maldonado@upc.edu),  Xavier Recasens (xavirecasens@gmail.com)
Data: 12/03/2013
Hora: 10 : 00
Localització: Castelldefels - Escola superior d’Agricultura de Barcelona
Contacte: xavirecasens@gmail.com
Cost: Cal inscripció prèvia
Més info...: Pàgina web de l'esdeveniment
Més, sobre...: xct , custodia urbana , simposium

Activitats previstes