Titols i resum a tot arreu
Aquesta secció de les trobades pretén exposar i analitzar de forma molt pràctica els models de comunicació interna i externa habitualment més utilitzats per les entitats del TSA i analitzar la seva eficàcia. També pretén compartir les experiències de les diverses entitats TSA i debatre sobre nous sistemes, vinculats especialment a les noves tecnologies de la informació i la comunicació, que permetin enriquir el debat entre els participants.

Les trobades estan orientades a aquelles entitats del TSA que treballen temes ambientals territorials (de vegueria i comarcals) i a les entitats del TSA que treballen per a la defensa ambiental.

Programa provisional (descarregar en PDF)

- Presentació

- Taula 1: Models de comunicació (1 hora)
Models de comunicació interna i externa més utilitzats per les entitats del TSA
Modera: Ramon Minoves, Vall del Ges
Experiència 1: El model de la Xarxa de Custòdia del Territori
Experiència 2: El model de la Vall del Ges/Bosc Verd
Experiència 3: El model de l'IAEDEN/Grup de Defensa del Territori


- Debat: L'aplicació de nous sistemes disponibles vinculats a les TICs (1 hora)
Jaume Albaigés

- Descans

- Taula 2: Treballs en xarxa - Treball en xarxa i banc de recursos
Modera: Josep-Lluís Moner, CEPA
Captació de fons de forma autònoma (IPCENA)
Plataformes virtuals i d'intercanvi (O3SAC)
Avaluació de projectes i activitats de les entitats (SCEA)
Recursos de recerca, tècnics, coneixements, ... (CEPA, UB)
Organització (ANG i GEPEC)
Campanyes (ADENC)


- Clausura
Data: 20/10/2012
Hora: 09 : 30
Localització: Sant Vicenç de Torelló
Contacte: Ecologistes de Catalunya
Telèfon: 93 680 27 51
Cost: Gratuït.
Més info...: Pàgina web de l'esdeveniment

Activitats previstes