Titols i resum a tot arreu
Les Terceres Jornades de Conservació de Flora, que se celebraran els propers dies 14, 15 i 16 de juny de 2012 a Lleida pretenen consolidar la participació d'experts i professionals en el camp de la conservació. Són continuadores de les celebrades anteriorment a Blanes l'any 2008 (I Jornades) i a Barcelona l'any 2010 (II Jornades), que van comptar amb un gran èxit de participació i permetran avaluar els avenços assolits en els dos darrers anys en l'àmbit de la conservació de la flora a Catalunya.

Aquestes Jornades tractaran diversos aspectes relatius a l'avaluació i diagnòstic de l'estat de conservació de la flora, amenaces i riscos per a les espècies més fràgils i susceptibles, estudis sobre la biologia de la conservació, monitorització, instruments de conservació in situ i ex situ, programes de conservació i projectes de futur. Ateses les afinitats florístiques existents entre el País Valencià, les Illes Balears i Catalunya els organitzadors d'aquestes III Jornades continuen apostant per tenir una amplia participació d'experts i professionals de tots aquests àmbits geogràfics.

No obstant això, en aquesta nova edició es volen plantejar dos nous fòrums de debat, a més dels aspectes de recerca científica ja encetats en passades Jornades relatius a la conservació de la diversitat vegetal de plantes superiors. L'un fa referència a potenciar els estudis sobre diagnòstic i conservació de plantes inferiors (algues, briòfits, fongs i líquens) i un segon en el que es vol debatre la gestió de la flora en els espais agrícoles.
Data: 14/06/2012
Localització: Lleida
Contacte: Fundació Universitat de Lleida
Telèfon: 973003557
Més info...: Pàgina web de l'esdeveniment
Més, sobre...: xct , jornades , flora

Activitats previstes
No hi ha actes en perspectiva