Titols i resum a tot arreu

El projecte de l'o3sac és va iniciar a finals del 2009 amb l’objectiu d’aplegar les organitzacions del tercer sector ambiental sense ànim de lucre d’interès social i col·lectiu. Amb la vocació de promoure un espai de trobada, plural i divers del sector ambiental, per afavorir el treball en xarxa, les aliances entre organitzacions, la promoció de l’associacionisme ambiental i convenir accions d’incidència política i social al servei del tercer sector ambiental.

Programa
19:00. Presentació de l'acte.
19:20. "El rol de les entitats ambientals en la governança” a càrrec d’en Joan Subirats, Catedràtic de Ciència Política de la UAB.
19:50. "l'o3sac una iniciativa al servei de les entitats del tercer sector ambiental" a càrrec de les entitats impulsores
20:15.  Intervenció de l'Hble. Sr. Lluís Recoder, Conseller de Territori i Sostenibilitat.
20:30. Finalització de l'acte

És necessari confirmar assistència a: https://docs.google.com/spreadsheet/viewform?formkey=dEVac3hwSXo4cnZkVzZyZUlhc3JfNnc6MQ

Objectius de l'o3sac
   1. Afavorir el treball en xarxa i les aliances de les entitats ambientals.
   2. Incentivar l’excel·lència i innovació de les organitzacions del Tercer Sector Ambiental com ara la millora de la gestió, la qualitat en els serveis i accions, la transparència i la comunicació.
   3. Exercir i promoure accions d’incidència política i social al servei del tercer sector ambiental.
   4. Establir i millorar els mecanismes actuals de relació de les entitats amb el Govern de la Generalitat, el Parlament de Catalunya i la resta de les Administracions Públiques d’àmbit local, supralocal, estatal i europees
   5. Garantir la participació de les entitats en els processos de decisió que afecten al medi ambient.
   6. Vetllar per l’existència de mecanismes de finançament adequats a les necessitats de les entitats del Tercer Sector Ambiental i les seves activitats i serveis
   7. Incentivar la generació i transmissió de coneixement socio ambiental.
   8. Impulsar totes aquelles accions que contribueixin a l’assoliment de la missió de l’associació.

Data: 25/11/2011
Hora: 19 : 00
Localització: CCCB, Centre de Cultura Contemporània de Barcelona (C. Montalegre, 5, Barcelona)
Contacte: Obrador del 3er Sector Ambiental de Catalunya, O3SAC
Cost: És necessari confirmar assistència
Més info...: Pàgina web de l'esdeveniment
Més, sobre...: xct , o3sac , custodia territori

Activitats previstes