Titols i resum a tot arreu
Aquesta és l'última jornada de participació del III Pla Director de la xct.

El procés participatiu arriba al seu punt àlgid amb aquesta jornada de treball, dirigida a debatre un document preliminar però molt avançat del Pla Director. És per això que us animem a tots a fer aquest últim esforç de participació. Aquest document preliminar del III PD s'enviarà a tots el membres uns dies abans de la jornada.

Hora: de 10h a 19h

Lloc: Edifici Principal (F) del Campus Miramarges, 2on pis - Universitat de Vic. Carrer Sagrada Família, nº 7, 2n pis. Consulteu el mapa aquí .

Inscripcions: a través del correu electrònic xct2016@custodiaterritori.org indicant nom i cognom, entitat i càrrec dins l’entitat, correu electrònic i telèfon. Per més informació podeu trucar al 93 886 61 35.

Documents a revisar:
- Esborrany del 3r Pla Director de la xct 2012-2016
- Excel amb l'estructura de les accions previstes

Programa (provisional) de la jornada

9.45 h. Recepció dels participants.
10.00 h. Benvinguda - Representant de la xct  - Representant de la Universitat de Vic
10.10 h. Presentació de la jornada i del procés d’elaboració del III Pla Director de la xct - Sr. Xavier Sabaté, equip redactor del III Pla Director de la xct
10.30 h. Dinàmica de “connexió” amb el pla director
11.00 h. Pausa-cafè
11.30 h. Debat plenari - Es debat la proposta que fa el III PDxct: marc estratègic, àmbit d’actuació, finalitat i objectius, valors de la xct, destinataris de la xct, línies estratègiques... Aquest debat anirà dinamitzat a partir d’un sistema de votació/valoració de les propostes, per tal que es puguin tractar tots els punts d’una manera àgil.
13.30 h. Dinar (gratuït) - Marge per a l’equip redactor de fer alguna adaptació de les línies estratègiques segons el debat plenari.
15.30 h. Sessió de grups de debat, segons línies estratègiques - Es debat la proposta que fa el III PDxct, afegint i concretant noves idees... Es faran tants grups com eixos (4).
17.00 h. Pausa-cafè
17.30 h. Presentació de conclusions i propers passos en el III PD de la xct.
- Resum global dels debats de grup a càrrec dels relators i els moderadors.
- Debat sobre el lema del III PD xct (plenari)
- Passos previstos en el Pla Director xct2016.
- Torn obert de preguntes i opinions.
- Valoració de la Jornada de Treball a càrrec d’un observador extern.
19.00 h. Finalització de la jornada de treball.

Amb el #xct2016 per dinamitzar el debat a twitter - Amb l’arbre de les idees per als assistents presencials a la jornada.


Data: 18/10/2011
Localització: Universitat de Vic
Contacte: Xarxa de Custòdia del Territori
Telèfon: 938866135
Cost: Inscripció prèvia a xct2016@custodiaterritori.org

Activitats previstes