Titols i resum a tot arreu
Organitza: Observatori del Paisatge de Catalunya

Col·labora: Consorci de Serveis Agroambientals de les Comarques del Baix Ebre i Montsià (CODE) i Ajuntament de Tortosa

Lloc: Auditori Felip Pedrell (Sala 2) Passeig de Ribera, 11

Preu: 60 euros (30 euros per a estudiants i persones inscrites al Servei d’Ocupació de Catalunya o a l’INEM)

Podeu descarregar el programa aquí.
Data: 29/09/2011
Duració: 2 Dies 
Localització: Tortosa
Contacte: Observatori del Paisatge de Catalunya
Telèfon: 972.27.35.64
Cost: 60 euros
Més info...: Pàgina web de l'esdeveniment
La cartografia del paisatge està obrint nous horitzons amb autèntics reptes de futur a tot Europa. Sense anar gaire lluny, l'elaboració dels catàlegs de paisatge de Catalunya ha representat un gran esforç d'innovació i d'imaginació a l'hora d'inventariar, interpretar i representar cartogràficament elements, valors i dinàmiques dels paisatges, o a l'hora de plasmar en un mapa objectius de qualitat paisatgística, sense comptar amb massa referències prèvies. Efectivament, la metodologia dels catàlegs de paisatge, basada en els principis del Conveni europeu del paisatge, ha obert una nova perspectiva en l'àmbit de la cartografia del paisatge que posa sobre la taula un munt de reptes, entre d'altres: com cal cartografiar els valors intangibles del paisatge? Poden representar-se o simbolitzar-se aquells valors que c orresponen a la percepció sensorial –no només visual– i emocional que un subjecte té d'un paisatge determinat? Com plasmar, per exemple, les canviants i rapidíssimes dinàmiques pròpies del territori? Com identificar i explicar a través de la cartografia les noves identitats paisatgístiques que emergeixen en determinats territoris? Aquestes i d'altres preguntes han fet decidir a a l'Observatori del Paisatge de Catalunya a organitzar un seminari per debatre sobre quins han de ser els conceptes i les innovacions tècniques i de representació gràfica per a l'obtenció de nous mapes de paisatge que incorporin tots aquests elements i vagin dirigits a les polítiques territorials i sectorials, així com a la sensibilització paisatgística.

Activitats previstes