Titols i resum a tot arreu


Professor ROGER PASCUAL, biòleg.
Data: 21/05/2011
Hora: 16 : 50
Duració: 2 Dies 
Localització: Parc Natural de la Serra de Montsant (plaça de la Bassa, 1; la Morera de Montsant)
Contacte: Institució Catalana d'Història Natural (ICHN)
Telèfon: 933 248 582
Cost: socis i habitants municipis parc 38€, la resta: 62€. Inscripcions a Secretaria de la ICHN. Carrer del Carme, 47; 08001
Més info...: Pàgina web de l'esdeveniment
Programa

Dissabte


10 h. Presentació. Marc geogràfic i aproximació al paisatge de Montsant
10 - 10.30 h. Pausa
10.30 - 12.30 h. Les comunitats vegetals de la serra de Montsant
12.30 - 14 h. Flora d’interès
14 - 15.30 h. Dinar
16 - 19 h. Visites de camp. Albarca (comunitats dels terrers margosos; roureda de roure valencià; matollars xeroacàntics). Venta del Pubill (bosc de ribera). Cartoixa d’Escaladei (brolla d’estepa de muntanya).
20.30 - 22 h. Sopar lliure.

Diumenge
8 - 16.30 h. Itinerari (a peu) per la serra de Montsant (brolles calcícoles, matollars de coscoll, vegetació rupícola, brolles culminants, comunitats ruderals de muntanya, boscos mixts submediterranis, teixedes). Dinar de camp.

Cal que porteu

Es recomana dur prismàtics, càmera fotogràfica i altres estris que els participants considerin adients per a les observacions de camp.

Lloc de trobada
A les 9 h, al Parc Natural de la Serra de Montsant (plaça de la Bassa, 1; la Morera de Montsant)

Activitats previstes