Titols i resum a tot arreu
El curs, organitzat pel COAMB, aborda temes paisatgístics de gran interès per als professionals del paisatgisme, el medi ambient, l’urbanisme i l’ordenació territorial en general.
Data: 18/01/2011
Hora: 17 : 30
Localització: C/ Compte d'Urgell 187 - Barcelona
Contacte: Col·legi d'Ambientòlegs de Catalunya
Cost: A partir de 150 €
Més info...: Pàgina web de l'esdeveniment
La disciplina de la gestió i ordenació del paisatge té un abast transversal i pluridisciplinar i, per tant, d'especial interès per als professionals del medi ambient.
El curs “Eines de paisatge”, de 42 hores, organitzat pel Col·legi d'Ambientòlegs de Catalunya, aborda temes paisatgístics de gran interès per als professionals del paisatgisme, el medi ambient, l’urbanisme i l’ordenació territorial en general. S’estructura en dos blocs independents, que combinen aspectes teòrics i pràctics per donar al curs un caràcter aplicat que resulti de la màxim aprofitament.

El primer bloc consta de 6 sessions (18 hores) i es centra en els instruments de gestió i ordenació del paisatge creats per la Llei 8/2005, de 8 de juny. Presenta les polítiques de paisatge impulsades en els darrers 5 anys i analitza detalladament les característiques, l’estat de desenvolupament , els resultats i les implicacions dels diferents instruments que s’han implementat. Es posa especial èmfasi en els estudis d’impacte i integració paisatgística, en tant que instruments nous i legalment preceptius que poden ser redac-tats pels professionals del paisatge.

El segon bloc consta de 8 sessions (24 hores) i s’hi aborda la integració paisatgística d’activitats diverses. Cada sessió es dedica a una activitat determinada i combina dues visions diferents, que aporten criteris generals o experiències i exemples pràctics. S’han escollit les tipologies d’intervencions més habituals i amb una incidència més rellevant sobre els paisatges del nostre entorn: els polígons industrials, les urbanitzacions, les construccions agràries, les vies de comunicació, les activitats extractives, les infraestructures energètiques, el paisatge urbà i les activitats de lleure.

Veure informació detallada del curs i preu inscripcions aquí.

Data límit per tramitar l'inscripció: 7 de gener del 2011.
 

Activitats previstes