Titols i resum a tot arreu
Aquest Taller de Reforçament que organitza la Xarxa es desenvolupa en el marc del Projecte Pilot d'Implantació de models innovadors d'acords de custòdia d'elevada seguretat jurídica, garantia de qualitat i utilitat social, i es porta a terme dins d'un projecte finançat per Fundación Biodiversidad. Aquest és un projecte que parteix del nivell aconseguit a Catalunya i Balears dels acords de custòdia del territori, i en el marc del nou desenvolupament legal que la custòdia va adquirint, tant en normes estatals com autònomiques. Té com a principal objectiu recolzar a les entitats de custòdia i als propietaris en la utilització de nous mecanismes jurídics per donar més seguretat jurídica i garantía als seus acords de custòdia.

El Taller, que es preveu que tingui una dinàmica molt participativa, va adreçat a totes les entitats de custòdia del territori que formen part de l'Estratègia de Reforçament de la Xarxa, però també està obert a altres entitats interessades. A posteriori s'elaborarà un quadern que formarà part de la Col.lecció Quaderns per entitats de custòdia del territori (número 5), una eina molt útil per a les entitats.
 
Data: 26/11/2010
Hora: 09 : 30
Duració: 10 Hores 
Localització: ICHN -- C/ Carme, 47 Sala Puig i Cadafalch - Barcelona
Contacte: Anna Om
Telèfon: 938866135
Cost: Gratuït. Cal inscripció prèvia

Activitats previstes