Inici > la custòdia del territori > Mecanismes per fer acords de custòdia

Transparència a la XCT

En aquesta pàgina trobareu tota la informació econòmica de la xct. Podeu consultar els informes de les auditories anuals des de 2005 fins a l'actualitat, així com els convenis, contractes i subvencions que ha obtingut l'entitat en els darrers exercicis.


Aquesta pàgina neix en compliment a la Llei 19/2013, de 9 de desembre, de transparencia, accés a la informació pública i bon govern.


Gestió econòmica de l'entitat

ANY 2019
Pressupost de la XCT pel 2019


ANY 2018
CONVENIS
 
- Generalitat de Catalunya. Departament de Territori i Sostenibilitat en el marc del pla de treball 2015 - 2020 DGPA-XCT per a la custòdia del territori a Catalunya. Descarrega'l
 

SUBVENCIONS
- Comissió Europea. Subvenció pel projecte LIFE16 PRE DE 005 "Development of a European Private Land Conservation Network (ELCN)". Descarrega el Grant Agreement i descarrega la fitxa Associated Beneficiary

- Comissió Europea. Subvenció pel projecte LIFE17 NAT/ES/000568 - LIFE BIORGEST "Innovative Forest Management Strategies to Enhance Biodiversity in Mediterranean Forests, Incentives & Management Tools". Descarrega el Grant Agreement

- Comissió Europea. Subvenció pel projecte N°2018-1-FR01-KA204-047852 . “Setting up a Learning Platform for Farmers' access to land” – 2018-2021. Descarrega el conveni

- Fundació Bancària "la Caixa". Subvenció pel projecte "Setmana Natura 2019 +Ultra Clean Marathon + Canal Parlament per Entitats Ambientals (o3sac). Descarrega'l

Fundació Bancària "la Caixa". Subvenció pel projecte Cicle de debats "Salut i natura". Descarrega'l

- Fundacion Biodiversidad. Subvenció pel projecte "Consolídate: Programa de mejora interna de las entidades de custodia". Descarrega'l

- Fundación Biodiversidad. Subvenció pel projecte "Adaptación al cambio climático en los proyectos de custodia del territorio". Descarrega'l

- Fundación Biodiversidad. Subvenció pel projecte "Infraestructura verde y custodia urbana: contribuyendo a la adaptación al cambio climático de las ciudades". Descarrega'l

- Generalitat de Catalunya. Ajut del Departament d'Agricultura, Ramaderia i Pesca (DARP) per a l'organització de "Jornades en el marc del Pla Anual de Transferència Tecnològica 2018". Descarrega'l

- Generalitat de Catalunya. Ajut del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat de Catalunya pel projecte "Programa per a l'enfortiment de les entitats de custòdia". Descarrega'l

Generalitat de Catalunya. Servei d'Ocupació de Catalunya. Resolució Subvencions destinades a incentivar la contractació en pràctiques de joves beneficiaris del Programa de Garantia Juvenil a Catalunya. Descarrega'l

- Pressupost de la XCT pel 2018. Descarrega'l

CONTRACTE DE SERVEIS
- Ajuntament de Barcelona. "Contractació de l'assessorament i suport a l'impuls i gestió de projectes de custòdia urbana". Descarrega'l

- Diputació de Barcelona. "Impuls de la custòdia del territori en els municipis de la província de Barcelona. Descarrega'l

Diputació de Girona. "Diagnosi de la sobre freqüentació de gorgs i mesures de gestió adoptades a les comarques de Girona". Descarrega'l

- Generalitat de Catalunya. "Estudi per a la dotació de les màximes garanties legals als diferents instruments d’execució de les mesures compensatòries i per a la seva formalització mitjançant l’estudi dels aspectes del dret de la propietat i del dret registral que afecten la regulació d’aquests instruments". Descarrega'l

Obrador del Tercer Sector Ambiental de Catalunya (O3SAC). "Gestió de la Campanya JO SÓC DONANT AMBIENTAL". Descarrega'lANY 2017
CONVENIS
- Departament de Territori i Sostenibilitat en el marc del pla de treball 2015 - 2020 DGPA-XCT per a la custòdia del territori a Catalunya. Descarrega'l

- Universitat de Vic - Universitat Central de Catalunya 2012 - 2017. Conveni marc. Descarrega'l.

- Universitat de Vic - Universitat Central de Catalunya 2017. Conveni específic d'utilització d'espais. Descarrega'l

- Universitat de Vic - Universitat Central de Catalunya. Conveni per a la realització de diverses activitats de formació contínua. Descarrega'l

SUBVENCIONS
Comissió Europea. Ajut pel projecte projecte LIFE16 PRE DE 005 "Development of a European Private Land Conservation Network (ELCN)". Descarrega el Grant Agreement i descarrega la fitxa Associated Beneficiary

- Erasmus + 2014 - 2017. "Fostering access to land for a new generation of agroecological farmers". Descarrega'l

Fundación Biodiversidad. Subvenció pel projecte "Adaptación al cambio climático en los proyectos de custodia del territorio". Descarrega'l

- Fundación Biodiversidad. Subvenció pel projecte "Consolídate: Programa de mejora interna de las entidades de custodia". Descarrega'l

- Generalitat de Catalunya. Servei d'Ocupació de Catalunya. Resolució Subvencions destinades a incentivar la contractació en pràctiques de joves beneficiaris del Programa de Garantia Juvenil a Catalunya. Descarrega'l

- Generalitat de Catalunya. Ajuts DIPLOCAT per a la projecció internacional de les organitzacions civils catalanes 2017. Projecte: "Promoció internacional del model català de custòdia del territori per a la conservació del medi ambient". Descarrega'l

- Generalitat de Catalunya. Ajut del Departament d'Agricultura, Ramaderia i Pesca (DARP) per a l'organització de "Jornades en el marc del Pla Anual de Transferència Tecnològica 2017". Descarrega'l

- Generalitat de Catalunya. Ajut del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies pel projecte "Programa per a l'enfortiment de les entitats de custòdia". Descarrega'l

- Pressupost de la XCT pel 2017. Descarrega'l
 

CONTRACTE DE SERVEIS
- Ajuntament de Barcelona. "Contractació de l'assessorament i suport a l'impuls i gestió de projectes de custòdia urbana". Descarrega'l

Diputació de Barcelona. "Impuls de la custòdia del territori en els municipis de la província de Barcelona. Descarrega'l

- Diputació de Girona. "Diagnosi de la sobre freqüentació de gorgs i mesures de gestió adoptades a les comarques de Girona". Descarrega'l

- Obrador del Tercer Sector Ambiental de Catalunya (O3SAC). "Gestió de la Campanya JO SÓC DONANT AMBIENTAL". Descarrega'lANY 2016

Convenis
- Departament de Territori i Sostenibilitat en el marc del pla de treball 2015 - 2020 DGPA-XCT per a la custòdia del territori a Catalunya. Descarrega'l.

- Fundació Bancària "la Caixa". Projecte "Tejiendo redes para la custodia del territorio en España 2015 - 2016. Fomento de la implicación social en el territorio". Descarrega'l.

- Universitat de Vic - Universitat Central de Catalunya 2012 - 2017. Descarrega'l.

Universitat de Vic - Universitat Central de Catalunya 2012 - 2017. Conveni específic d'utilització d'espais. Descarrega'l.

- Universitat de Vic - Universitat Central de Catalunya. Conveni per a la realització de diverses activitats de formació contínua. Descarrega'l.

Subvencions
- Ajut de la Fundación Biodiversidad per al projecte "Compromiso de la custodia del territorio: cómo garantizar el cumplimiento de los acuerdos a largo plazo". Descarrega'l.

- Erasmus + 2014 - 2017. "Fostering access to land for a new generation of agroecological farmers". Descarrega'l.

- Ajuts DIPLOCAT per a la projecció internacional de les organitzacions civils catalanes 2016. Projecte: "Xarxa Europea de la Custòdia del Territori". Descarrega'l

- Ajut del Departament d'Agricultura, Ramaderia i Pesca (DARP) per a l'organització de "Jornades en el marc del Pla Anual de Transferència Tecnològica 2016". Descarrega'l.

Pressupost de la xct per al 2016.

- Generalitat de Catalunya. Servei d'Ocupació de Catalunya. Resolució Subvencions destinades a incentivar la contractació en pràctiques de joves beneficiaris del Programa de Garantia Juvenil a Catalunya. Descarrega'lANY 2015

Convenis
- Departament de Territori i Sostenibilitat en el marc del pla de treball 2015 - 2020 DGPA-XCT per a la custòdia del territori a Catalunya. Descarrega'l.

- Fundació Bancària "la Caixa". Projecte "Tejiendo redes para la custodia del territorio en España 2015 - 2016. Fomento de la implicación social en el territorio". Descarrega el conveni.

- Universitat de Vic - Universitat Central de Catalunya 2012 - 2016. Descarrega'l.

Universitat de Vic - Universitat Central de Catalunya 2012 - 2016. Conveni específic d'utilització d'espais. Descarrega'l.

- Universitat de Vic - Universitat Central de Catalunya. Conveni per a la realització de diverses activitats de formació contínua. Descarrega'l.

Subvencions
- Ajut de la Fundación Biodiversidad per al projecte "MEJORANDO LA CUSTODIA. Desarrollo de compromisos hacia estándares de calidad en custodia del territorio". Descarrega'l.

- Erasmus + 2014 - 2017. "Fostering access to land for a new generation of agroecological farmers". Descarrega'l.

- Ajuts DIPLOCAT per a la projecció internacional de les organitzacions civils catalanes 2015. Projecte: "Projecció Europea de la Custòdia del Territori". Descarrega'l.

- Ajut del Departament d'Agricultura, Ramaderia i Pesca (DARP) per a l'organització de "Jornades en el marc del Pla Anual de Transferència Tecnològica 2015". Descarrega'l.

Pressupost de la xct per al 2015.
ANY 2014

Convenis
-  Universitat de Vic - Universitat Central de Catalunya 2012 - 2016. Descarrega'l.

- Universitat de Vic - Universitat Central de Catalunya 2012 - 2016. Conveni específic d'utilització d'espais. Descarrega'l.

- Conveni de subvenció de la "Asociación de Aprendizaje Grundtvig" en el marc del Programa d'aprenentatge permanent. Descarrega'l.

Subvencions
- Erasmus +. "Fostering access to land for a new generation of agroecological farmers". 2014 - 2017. Descarrega el document.

- LandLife Grant Agreement LIFE 10 INF/ES/540 "Boosting Land Stewardship as a conservation tool in the western Mediterranean arch: a communication and training scheme". 2011 - 2014. Descarrega el document.