Els membres

Els membres de la xct representen una aportació inestimable a l’existència de la xct i a l’impuls de la custòdia del territori al nostre país. Com veureu, les organitzacions membres de la xct són molt diverses tant pel que fa a la tipologia com al seu origen geogràfic; aquesta diversitat és molt enriquidora i un dels punts forts de la xct.

Podeu consultar el llistat de membres de la xct en format PDF (Setembre de 2018)

La xct compta, a Març del 2018, amb 162 membres, 12 dels quals són persones físiques. La resta són: ajuntaments, associacions, consorcis, empreses, fundacions, universitat i recerca general, membres col·laboradors i altres administracions.