Equip tècnic

La xct disposa d’un equip tècnic multidisciplinar que s’estructura en sis àrees: direcció, administració i organització, iniciatives, jurídica, comunicació, i captació de fons i aliances.

L’equip tècnic treballa des del Laboratori de Custòdia del Territori, unes oficines cedides per la Universitat de Vic situades en el propi recinte de la universitat.

Per dur a terme la seva tasca, l’equip tècnic compta amb el suport de voluntaris, nodes d’expertesa i col·laboradors externs.

> Contacte