Premi Fundació Privada GIRBAU Natura i Societat

La finalitat de la Fundació Privada Girbau és l’ajuda vers la promoció i el benestar de les persones, famílies i pobles. En concret, el seu objectiu és de caràcter social, assistencial, cultural o bé d’activitats relacionades amb el medi ambient.
 
El Premi Fundació Privada Girbau té per objectiu reconèixer iniciatives locals i ciutadanes en favor de la natura i la seva conservació.
 
El Premi neix amb caràcter bianual i s’emmarca en la voluntat de la Fundació Privada Girbau de donar suport a aquelles entitats que treballen per a la protecció i millora del nostre patrimoni natural, des del compromís i la responsabilitat. I amb la convicció ferma que la millor manera de fer-ho és fomentant la participació de la societat, i la transmissió de valors de respecte i responsabilitat envers el medi ambient.
 
A més, aquest Premi té en compte les recomanacions de l’Agenda 2030 per al Desenvolupament Sostenible, que estableix un nou marc de governança ambiciós per al desenvolupament sostenible i estableix 17 Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) d’aplicació universal, a tots els països i a tots els nivells, que abasten temàtiques tan importants, i des de visió holística, com la lluita contra la fam, la pobresa, la protecció del medi ambient, el benestar, la salut, l’educació o el desenvolupament econòmic.

Àmbit temàtic
 
El Premi Fundació Privada Girbau reconeix iniciatives locals i ciutadanes que contribueixen a conservar el nostre patrimoni natural. I en particular, prioritza projectes que:
 
- Tinguin una repercussió clara sobre l’entorn i el territori on es duen a terme.
- Incorporin elements d’educació i sensibilització ambiental envers la població local.
- Promoguin la implicació de la societat en la conservació de la natura.
- Disposin d’un acord de custòdia o demostrin garanties suficients de manteniment i continuïtat del projecte a llarg termini.
- Presentin un caràcter innovador, replicable i singular.
- Es prioritzaran projectes i/o accions noves i genuïnes (no es busca donar continuïtat a accions que ja estiguin en curs subvencionades per altres organitzacions). S’admetran accions puntuals i singulars que formin part d’un projecte global. 
 
Beneficiaris i àmbit d’actuació
 
Podran optar a aquest Premi entitats privades sense ànim de lucre, legalment constituïdes, que tinguin entre les seves finalitats socials la conservació de la natura, i que tinguin la seva seu social a Catalunya.  El projecte s’haurà de realitzar dins l’àmbit territorial de Catalunya.
 
Una mateixa entitat podrà presentar fins a un màxim de 2 projectes a la convocatòria.
 
Dotació econòmica
 
S’atorgarà un únic Premi per un import de fins a 12.000 euros. Aquest import s’haurà de destinar íntegrament a executar la iniciativa premiada.


Presentació de sol·licituds i terminis
 
Per optar al premi caldrà presentar el formulari model, disponible en aquest link (*),  que contindrà la següent informació:
 
- Presentació i dades de l’entitat.
- Breu introducció (1/2 pàgina) del projecte.
- Descripció detallada del projecte (ubicació, objectius, desenvolupament del projecte, cronograma, etc.).  Màxim 5 pàgines, però s’admeten annexes.
- Aliances, col·laboracions. 

(*) - https://custodiaterritori-org.b.iwith.org/mm/file/2016/2016_formulari_Premi_F_Girbau.doc 
o bé http://bit.ly/2emP9i1

El formulari, i les cartes de suport (si és el cas), hauran de presentar-se per correu electrònic a l’adreça: premifundaciogirbau@gmail.com abans de la data límit del 31 de gener de 2017.

Jurat i procés de selecció
Els projectes presentats seran valorats per un Jurat format per 5 membres: 2 representants de la Fundació Privada Girbau, 1 representant del Consell Assessor per al Desenvolupament Sostenible (CADS), 1 representant de la Xarxa de Custòdia del Territori (XCT) i el meteoròleg i presentador de televisió Francesc Mauri.

Per a més informació sobre compromisos de l'entitat beneficiària, jurat i procés de selecció, resolució i lliurament de premis i criteris d'avaluació dels projectes consulteu les Bases del Premi, disponibles a: 

https://custodiaterritori-org.b.iwith.org/mm/file/2016/2016_BASES%20REGULADORES_premi_F_Girbau.pdf
o bé http://bit.ly/2e1vXYH

 
Per a qualsevol dubte o aclariment podeu trucar a la Xarxa de Custòdia del Territori
al 93 886 61 35 i pregunteu per l'Anna o la Sandra. 

http://xct.cat/premiFprivadaGirbau