Ciutadania

La custòdia del territori depèn en darrera instància de la ciutadania, que és qui dóna suport a les entitats privades de custòdia i qui reclama a les administracions i a la resta d’agents socials un compromís més gran vers la conservació del territori.   Els ciutadans i ciutadanes amb interès en la conservació de la natura i el paisatge poden jugar un paper molt important en l’impuls d’iniciatives de custòdia del territori. El portal viulaterra és l’espai ciutadà dedicat a la custòdia del territori on s'hi presenten múltiples propostes per participar en la custòdia del territori.