Premsa

Què és la custòdia del territori? i la Xarxa de Custòdia?

La custòdia del territori és una idea nova i antiga alhora. La gent ha utilitzat sempre la terra, amb més o menys respecte, al llarg de la història. Res és més fonamental que això. Però fa relativament poc temps que hem començat una nova relació basada en termes de responsabilitat entre nosaltres i els usos de la terra, i fa encara menys que comencem a veure iniciatives per promoure la protecció i la bona gestió de la terra per part de les persones que en són propietàries.

La finalitat de la Xarxa de Custòdia del Territori és impulsar l'ús de la custòdia del territori com a part de l'estratègia de conservació dels recursos i dels valors naturals, culturals i paisatgístics del territori. Per això dóna suport a la tasca de les entitats de custòdia, fa difusió especialitzada i general de la custòdia, treballa amb les institucions i els agents implicats per desenvolupar-ne l'ús i porta a terme recerca aplicada en custòdia del territori.

Així doncs, una de les principals línies de treball de la Xarxa de Custòdia del Territori (xct) és difondre i fomentar l'ús de la custòdia del territori entre la societat en general i els agents directament implicats per tal de donar a conèixer aquesta nova filosofia de gestió del territori, en el qual tan sols és necessari que un propietari arribi a un acord de custòdia amb una entitat, anomenada de custòdia, que garanteixi la seva conservació a llarg termini.

L'objectiu de la custòdia és oferir una gestió del territori beneficiosa per a tothom: usuaris, propietaris de finques, administració i entitats de custòdia.

Podeu descarregar-vos el Dossier de Premsa de la xct, actualitzat el juliol de 2010, on hi podeu trobar la definició de custòdia del territori, de la pròpia xct, els seus objectius i els seus membres.

Impulsant la custòdia des dels mitjans de comunicació

La xct creu en la necessitat i en l'oportunitat de capacitar la societat civil perquè pugui tenir un paper actiu i directe en la conservació del territori.

Al mateix temps, la Xarxa de Custòdia del Territori, en representació de totes les organitzacions i persones membres que en formen part, ens oferim per tal de donar-vos informació detallada sobre la custòdia, exemples concrets de les diverses opcions o entrevistes amb els responsables per tal de donar a conèixer aquest nou mecanisme de conservació de la natura.

També us proposem una sèrie d'actuacions que podeu fer des dels mitjans de comunicació, per tal d'impulsar el moviment de la custòdia:
 • Fer articles i reportatges de fons sobre les activitats i projectes de les entitats de custòdia (consulteu el llistat d'entitats o bé contacteu amb la xct per orientar-vos).
 • Oferir espais gratuïts d'anunci a les entitats de custòdia.
 • Informar sobre la custòdia i la tasca de les entitats, els propietaris i la xct.
 • Reconèixer el valor social i ecològic de les finques amb acords de custòdia des dels vostres mitjans.
 • Oferir espais d'opinió a les persones que treballen per la custòdia del territori (articles, entrevistes, participació en tertúlies, etc.).
 • Donar a conèixer la realitat i les possibilitats de la custòdia al nostre país (per a més informació, consulteu l'inventari d'entitats i iniciatives).
La xct us pot orientar i assessorar en tot allò que us calgui per aquestes i altres accions de premsa (asubirana@custodiaterritori.org o 93 8866135):
 • Imatges per il·lustrar els vostres articles.
 • Talls de veu i persones per poder entrevistar.
 • Documentació de fons per a les vostres notícies.
 • Històries de les entitats de custodia del vostre àmbit territorial.
 • etc.