La Xarxa de Custòdia del Territori té diferents portals web per tal d’oferir la informació de que disposa de manera més personalitzada i funcional.
 

- Portal tècnic: www.xct.cat            castellano english français

Si vols informació o recursos tècnics sobre la Xarxa de Custòdia del Territori i la custòdia del territori, dels seus projectes i de les notícies que es generen al dia a dia; accedeix al portal tècnic
Web tècnic
 
 
Web ciutadà

- Portal ciutadà: www.viulaterra.cat

Si vols informació sobre les activitats i notícies ciutadanes de custòdia del territori, si vols col·laborar i implicar-te amb diferents iniciatives o entitats, i si vols penjar i mirar fotos, vídeos, opinions... accedeix al portal ciutadà
Web tècnic
 
 

- Projecte LANDLIFE: www.landstewardship.eu

La xct coordina el projecte LANDLIFE, un projecte LIFE+ d’Informació i Comunicació, que pretén impulsar la custòdia del territori com a una eina eficaç per a la conservació de la natura i la biodiversitat a Europa.